Efternamnet Michelsen finns i Geneanets databas. Upptäck efternamnets vanlighet, dess ursprung samt familjen Michelsen? släktforskning

Michelsen: ursprung, geografisk spridning
Stavningsvarianter till detta efternamn : MACHIELSE | MICHIELSE | MICHIELSEN | MACHIELSEN | MICHILSEN | MICHELSEN | MECHIELSE | MICHIELSZ | MIGHIELSE | MICHILSE | MACHIELSSEN | MACHILSEN | MAGIELSE | MAGIELSEN | MAGILSEN | MCHIELSEN | MECHIELSEN | MICHILSENS | MICHIELSSEN | MICHILZEN | MIECHIELSEN | MICHIELSN | MICHIELSENS | MICHIELZE | MICHIESEN | MACHILESEN | MICHIELEN | MIGHIELSEN | MACHILSSEN | MAGHIELSE | MAGILSE | MACHIELSENS | MICHIELSSENS | MAGGILSE | MEKILSEN | MIKILSEN | MECHILSEN
Michelsen: ursprungsort :  Alingsås (Sverige) |  Östra Göinge (Sverige) |  Stockholm (Sverige) |  Kalmar (Sverige) |  Enköping (Sverige) |  Svalöv (Sverige)
Michelsen: Släktträd
MICHELSEN Alingsås (Alingsås, Älvsborg, Sverige) 1955 - 2016
MICHELSEN Danmark (Uppsala, Uppsala, Sverige) 1701 - 1754
MICHELSEN LOTHE  (Sverige) 1746 - 1746
MICHELSEN Cannegård, Hads Herred Åkier Amt, Jylland (Sverige) 1430 - 1430
MICHELSEN Danmark (Uppsala, Uppsala, Sverige) 1783 - 1867
MICHELSEN Ll Strandbygård I Nylars (Sverige) 1700 - 1700
MICHELSEN  (Sverige)  -
MICHELSEN  (Sverige)  -
MICHELSEN  (Sverige)  -
MICHELSEN RASCH Kristiansand (Sverige) 1719 - 1719

Släktträd Arkiv och avskrifter Bibliotek Bilder Andra källor


Sidan uppdaterad den 30-05-2018
Startsida Geneanet | Efternamn