Geneanet > Resurser > Familjenamn > JOHANSDOTTER

Ursprunget till namnet och populariteten för namnet JOHANSDOTTER

Frekvens för efternamn

Geografisk fördelning för 186 973 personer med namnet JOHANSDOTTER på Geneanet

 

Flest platser med namnet JOHANSDOTTER :

  Detta efternamn i familjeträden

  Se nedan Geneanets familjeträd om innehåller efternamnet JOHANSDOTTER

  kbohlin
  (6 655 individer )
  rikhk1
  (5 055 individer )
  leguro
  (2 958 individer )
  vintersbo
  (2 011 individer )

  Sök ett annat namn

  Sök bland 9 miljarder individer

  Sök bland 9 miljarder individer

  Sök på efternamnet hos Din förfäder bland 9 miljarder indexerade individer.

  Sök JOHANSDOTTER

  Starta Ditt familjeträd

  Starta Ditt familjeträd

  Skapa Ditt familjeträd och utnyttja värdefulla tips som hjälper Dig att söka Dina förfäder.

  Start Ditt familjeträd

  Variant på namnet JOHANSDOTTER

  JORANSDOTTIR JOHANSDR