Personakter 6 069 297 arkivuppgifter

Du kan söka bland skannade dokument online, (dop, vigslar, begravningar, juridiska dokument, militära dokument etc.) som är bidrag från Geneanets medlemmar.

Arkivuppgifter i samarbete

Tillgång till detta material är helt gratis.