Delade avskrifter (633 resultat)

Andra avskrifter på samma ställe

Uppladdat av : Joëlle DUCROCQ (bastianne)
Bidra med din del Mer


Sök i denna avskrift Ett minustecken innan en uppgift visar att Du inte vill att denna uppgift ska ingå i Dina resultat. Till exempel förfrågan "maria baxter -London" söker bara efter "maria" och "Baxter" exkluderande London.

  • Sortera :

Rankningsnummer : 2
Dag : 25
Månad : 1
År : 1730
Kön : F
Efternamn : BAUGIERE
Förnamn : Marie
Ålder : 11
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 2
Rankningsnummer : 3
Dag : 22
Månad : 2
År : 1730
Kön : F
Efternamn : LECOUR
Förnamn : Madelaine
Faderns förnamn : Jean
Moders efternamn : CHARBONNIER
Moderns förnamn : Marie Jeanne
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 3
Rankningsnummer : 4
Dag : 5
Månad : 3
År : 1730
Kön : F
Efternamn : BESAUGERE
Förnamn : Françoise
Ålder : 30
Faderns bortfall : +
Faderns förnamn : ?
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 3
Rankningsnummer : 5
Dag : 21
Månad : 3
År : 1730
Kön : F
Efternamn : MEUNIER
Förnamn : Marie
Ålder : 55
Kommentar : épouse xx ?
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 4
Rankningsnummer : 6
Dag : 8
Månad : 9
År : 1730
Kön : M
Efternamn : JASAULT
Förnamn : Silvain
Ålder : 55
Kommentar : époux xx Marie BOIARD
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 4
Rankningsnummer : 7
Dag : 9
Månad : 9
År : 1730
Kön : F
Efternamn : GRATIENNE
Förnamn : Marie
Ålder : 15
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 4
Rankningsnummer : 8
Dag : 7
Månad : 12
År : 1730
Kön : F
Efternamn : HABET
Förnamn : Anne
Ålder : 12
Faderns förnamn : Louis
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 4
Rankningsnummer : 9
Dag : 25
Månad : 3
År : 1731
Kön : M
Efternamn : DENIS
Förnamn : Etienne
Ålder : 50
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 8
Rankningsnummer : 10
Dag : 26
Månad : 4
År : 1731
Kön : M
Efternamn : CHARLOT
Förnamn : Claude
Ålder : 66
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 8
Rankningsnummer : 11
Dag : 15
Månad : 7
År : 1731
Kön : M
Efternamn : LECOUR
Förnamn : Florentin
Ålder : 30
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 8
Rankningsnummer : 12
Dag : 25
Månad : 10
År : 1731
Kön : M
Efternamn : ROUSSEAU
Förnamn : Charles
Ålder : 82
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 9
Rankningsnummer : 13
Dag : 14
Månad : 2
År : 1732
Kön : M
Efternamn : GABILLON
Förnamn : François
Ålder : 90
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 11
Rankningsnummer : 14
Dag : 5
Månad : 9
År : 1732
Kön : M
Efternamn : DUMONTIER
Förnamn : Jean Baptiste
Ålder : 30
Kommentar : prêtre curé de Reboursin
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 14
Rankningsnummer : 15
Dag : 4
Månad : 11
År : 1732
Kön : F
Efternamn : ?
Förnamn : Laurienne
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 14
Rankningsnummer : 16
Dag : 10
Månad : 11
År : 1732
Kön : F
Efternamn : ?
Förnamn : ?
Kommentar : épouse BONARD
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 14
Rankningsnummer : 17
Dag : 12
Månad : 3
År : 1733
Kön : M
Efternamn : BEAUVISAGE
Förnamn : Claude
Ålder : 27
Faderns bortfall : +
Faderns förnamn : Jean
Moders efternamn : NIVET
Moderns förnamn : Louise
Kommentar : époux Marie ROUSSEAU
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 17
Rankningsnummer : 19
Dag : 28
Månad : 3
År : 1733
Kön : F
Efternamn : MENARD
Förnamn : Jeanne
Kommentar : épouse Pierre GABILLON
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 17
Rankningsnummer : 18
Dag : 1
Månad : 4
År : 1733
Kön : M
Efternamn : POTIN
Förnamn : François
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 18
Rankningsnummer : 32
Dag : 11
Månad : 4
År : 1733
Kön : M
Efternamn : BERANGER
Förnamn : Silvain
Ålder : 65
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 18
Rankningsnummer : 33
Dag : 1
Månad : 5
År : 1733
Kön : M
Efternamn : HABERT
Förnamn : Louis
Ålder : 40
Kommentar : époux Jeanne POTIN
Källa : BMS/1730-1792
Sidonummer : 18