Geneanet

California och dess svenska befolkning, af Ernst Skarstedt : Med en färglagd karta öfver California, öfver 200 portätt och 100 andra illustrationer. På eget förlag

California och dess svenska befolkning, af Ernst Skarstedt : Med en färglagd karta öfver California, öfver 200 portätt och 100 andra illustrationer. På eget förlag
  • Titel: California och dess svenska befolkning, af Ernst Skarstedt : Med en färglagd karta öfver California, öfver 200 portätt och 100 andra illustrationer. På eget förlag
  • Utgivare: California och dess svenska befolkning, af Ernst Skarstedt : Med en färglagd karta öfver California, öfver 200 portätt och 100 andra illustrationer. På eget förlag
  • Antal sidor: 473 sidor
  • År: 1910 - 1910
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Amerikas förenta stater

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.