Geneanet

Carlstads historia omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865

Carlstads historia omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865
  • Titel: Carlstads historia omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865
  • Utgivare: Carlstads historia omfattande de femtio åren närmast före stadens brand 1865
  • Antal sidor: 338 sidor
  • År: 1914 - 1914
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Värmland, Karlstad

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.