Geneanet

Genealogisk och kronologisk dynastie längd öfver de förnämsta europeiska stater : jemte 21 utförliga geneologiska tabeller samt en synkronistisk genealogisk regent tabell från början af medeltiden till närvarande tid, 400-1840

Genealogisk och kronologisk dynastie längd öfver de förnämsta europeiska stater : jemte 21 utförliga geneologiska tabeller samt en synkronistisk genealogisk regent tabell från början af medeltiden till närvarande tid, 400-1840
  • Titel: Genealogisk och kronologisk dynastie längd öfver de förnämsta europeiska stater : jemte 21 utförliga geneologiska tabeller samt en synkronistisk genealogisk regent tabell från början af medeltiden till närvarande tid, 400-1840
  • Utgivare: Genealogisk och kronologisk dynastie längd öfver de förnämsta europeiska stater : jemte 21 utförliga geneologiska tabeller samt en synkronistisk genealogisk regent tabell från början af medeltiden till närvarande tid, 400-1840
  • Antal sidor: 94 sidor
  • År: 1845 - 1845
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.