Geneanet

Karlstads brand 1865 och stadens senare historia

Karlstads brand 1865 och stadens senare historia
  • Titel: Karlstads brand 1865 och stadens senare historia
  • Utgivare: Karlstads brand 1865 och stadens senare historia
  • Antal sidor: 402 sidor
  • År: 1915 - 1915
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Värmland, Karlstad

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.