Geneanet
Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter

Norrlands nation i Uppsala : h.t. 1898-v.t. 1903

Norrlands nation i Uppsala : h.t. 1898-v.t. 1903
  • Titel: Norrlands nation i Uppsala : h.t. 1898-v.t. 1903
  • Utgivare: Norrlands nation i Uppsala : h.t. 1898-v.t. 1903
  • Antal sidor: 93 sidor
  • År: 1904 - 1904
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Uppsala, Uppsala

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.