Geneanet > Bibliotekskatalog > Skånska nationen före afdelningarnes tid, (1682-1832) : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik

Skånska nationen före afdelningarnes tid, (1682-1832) : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik

Skånska nationen före afdelningarnes tid, (1682-1832) : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
  • Titel: Skånska nationen före afdelningarnes tid, (1682-1832) : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
  • Utgivare: Skånska nationen före afdelningarnes tid, (1682-1832) : biografiska och genealogiska anteckningar jemte historik
  • Antal sidor: 748 sidor
  • År: 1897 - 1897
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Malmöhus

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.