Geneanet > Bibliotekskatalog > Stockholms stadsböcker från äldre tid, Vol. 01

Stockholms stadsböcker från äldre tid, Vol. 01

Stockholms stadsböcker från äldre tid, Vol. 01
  • Titel: Stockholms stadsböcker från äldre tid, Vol. 01
  • Utgivare: Stockholms stadsböcker från äldre tid, Vol. 01
  • Antal sidor: 581 sidor
  • År: 1915 - 1915
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Stockholm, Stockholm

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.