Geneanet

Underlagmannen Evert Hindersson på Holms gård : hans släkt och grannar

  • Titel: Underlagmannen Evert Hindersson på Holms gård : hans släkt och grannar
  • Utgivare: Underlagmannen Evert Hindersson på Holms gård : hans släkt och grannar
  • Antal sidor: 115 sidor
  • År: 1943 - 1943
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Västernorrland

Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.