Geneanet > Bibliotekskatalog > Jubelalbum till minne af Svenska Ev. Luth. forsamlingens i New Windsor, Ill., : femtioarsfest den 23-25 Maj 1919 med kort historik ofver forsamlingen och dess foreningar

Jubelalbum till minne af Svenska Ev. Luth. forsamlingens i New Windsor, Ill., : femtioarsfest den 23-25 Maj 1919 med kort historik ofver forsamlingen och dess foreningar

Jubelalbum till minne af Svenska Ev. Luth. forsamlingens i New Windsor, Ill., : femtioarsfest den 23-25 Maj 1919 med kort historik ofver forsamlingen och dess foreningar
  • Titel: Jubelalbum till minne af Svenska Ev. Luth. forsamlingens i New Windsor, Ill., : femtioarsfest den 23-25 Maj 1919 med kort historik ofver forsamlingen och dess foreningar
  • Antal sidor: 68 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.