Geneanet

Fyra År i Asante [microform], eller, Missionärer som krigsfÅngar bland de hedniske AsantsinvÅnarne ur Pastor A.E. Freys bearbetning after deras ovariemnade dagböcker

Fyra År i Asante [microform], eller, Missionärer som krigsfÅngar bland de hedniske AsantsinvÅnarne ur Pastor A.E. Freys bearbetning after deras ovariemnade dagböcker
  • Titel: Fyra År i Asante [microform], eller, Missionärer som krigsfÅngar bland de hedniske AsantsinvÅnarne ur Pastor A.E. Freys bearbetning after deras ovariemnade dagböcker
  • Författare: Frey, A. E
  • Antal sidor: 175 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.