Geneanet

Svenska släktkalendern (Volume yr. 1918 pt.1)

Svenska släktkalendern (Volume yr. 1918 pt.1)
  • Titel: Svenska släktkalendern (Volume yr. 1918 pt.1)
  • Antal sidor: 750 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.