Geneanet

Bergslagernas jernvägsaktiebolag, 1872-1899. Historik utarbetad pÅ uppdrag af bolagets styrelse [af Wilhelm Berg

Bergslagernas jernvägsaktiebolag, 1872-1899. Historik utarbetad pÅ uppdrag af bolagets styrelse [af Wilhelm Berg
  • Titel: Bergslagernas jernvägsaktiebolag, 1872-1899. Historik utarbetad pÅ uppdrag af bolagets styrelse [af Wilhelm Berg
  • Författare: Bergslagernas järnvägsaktiebolag
  • Antal sidor: 78 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Jämtland, Berg

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.