Geneanet

Carl von Linnés betydelse saÃ??som naturforskare och lakare. Skildringar utgifna af Kungl. vetenskapsakademien i anledning af tvaÃ??hundraårsdagen af Linnés födelse

Carl von Linnés betydelse saÃ??som naturforskare och lakare. Skildringar utgifna af Kungl. vetenskapsakademien i anledning af tvaÃ??hundraårsdagen af Linnés födelse
  • Titel: Carl von Linnés betydelse saÃ??som naturforskare och lakare. Skildringar utgifna af Kungl. vetenskapsakademien i anledning af tvaÃ??hundraårsdagen af Linnés födelse
  • Författare: Kungl. Svenska vetenskapsakademien, ed
  • Antal sidor: 593 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.