Geneanet

DelaGardiska archivet, eller Handlingar ur Grefl. Dela-Gardiska bibliotheket på Löberod .. (Volume 15-16)

DelaGardiska archivet, eller Handlingar ur Grefl. Dela-Gardiska bibliotheket på Löberod .. (Volume 15-16)
  • Titel: DelaGardiska archivet, eller Handlingar ur Grefl. Dela-Gardiska bibliotheket på Löberod .. (Volume 15-16)
  • Författare: Wieselgren, P[eter], 1800-1877
  • Antal sidor: 529 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.