Geneanet

Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden, 1640-1720: Valda vitterhetsarbeten jämte

Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden, 1640-1720: Valda vitterhetsarbeten jämte
  • Titel: Den svenska vitterheten i Finland under stormaktstiden, 1640-1720: Valda vitterhetsarbeten jämte
  • Författare: Arvid Edvard Hultin
  • Antal sidor: 549 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Finland

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.