Geneanet > Bibliotekskatalog > Förteckning ofver svenska skaÃ??despel uppforda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863, med flera anteckningar

Förteckning ofver svenska skaÃ??despel uppforda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863, med flera anteckningar

Förteckning ofver svenska skaÃ??despel uppforda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863, med flera anteckningar
  • Titel: Förteckning ofver svenska skaÃ??despel uppforda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863, med flera anteckningar
  • Författare: Dahlgren, Fredrik August, 1816-1895
  • Antal sidor: 713 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Stockholm, Stockholm

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.