Geneanet

Jörgen Jörgensens usurpation i Island i aaret 1809, historisk fremsat, og

Jörgen Jörgensens usurpation i Island i aaret 1809, historisk fremsat, og
  • Titel: Jörgen Jörgensens usurpation i Island i aaret 1809, historisk fremsat, og
  • Författare: Sigfus Schulesen
  • Antal sidor: 54 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.