Geneanet

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling
  • Titel: Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling
  • Författare: Kungl. Vitterhets, historie och antikvitets akademien
  • Antal sidor: 818 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.