Geneanet

Anteckningar, förda under tiden frÅn År 1785 till År 1816, jemte relation om Savolaks-brigadens

Anteckningar, förda under tiden frÅn År 1785 till År 1816, jemte relation om Savolaks-brigadens
  • Titel: Anteckningar, förda under tiden frÅn År 1785 till År 1816, jemte relation om Savolaks-brigadens
  • Författare: Johan Jakob Burman
  • Antal sidor: 355 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.