Geneanet

Ett minnesverk öfver Sverige och Amerika: De hem vi lemnade, och de hem vi funno

Ett minnesverk öfver Sverige och Amerika: De hem vi lemnade, och de hem vi funno
  • Titel: Ett minnesverk öfver Sverige och Amerika: De hem vi lemnade, och de hem vi funno
  • Författare: Fred Lönnkvist
  • Antal sidor: 525 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.