Geneanet

Inbjudningsskrifter till de högtidlighteter hvarmed trehundraÅrsminnet af Upsala möte kommer att

Inbjudningsskrifter till de högtidlighteter hvarmed trehundraÅrsminnet af Upsala möte kommer att
  • Titel: Inbjudningsskrifter till de högtidlighteter hvarmed trehundraÅrsminnet af Upsala möte kommer att
  • Författare: Salomon Eberhard Henschen, Anton Niklas Sundberg, Ernst Trygger, Carl Yngve Sahlin, Uppsala universitet
  • Antal sidor: 395 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Uppsala

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.