Geneanet

Riddare af Konung Carl XIII:s orden 1811-1900: Biografiska anteckningar

Riddare af Konung Carl XIII:s orden 1811-1900: Biografiska anteckningar
  • Titel: Riddare af Konung Carl XIII:s orden 1811-1900: Biografiska anteckningar
  • Författare: Anton Frans Karl Anjou
  • Antal sidor: 209 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.