Geneanet

Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den stores regering

Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den stores regering
  • Titel: Svea rikes historia under konung Gustaf Adolf den stores regering
  • Författare: Jonas Hallenberg
  • Antal sidor: 422 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.