Geneanet > Bibliotekskatalog > Svenska Folkets Historia under Konungarne af Vasa Atten

Svenska Folkets Historia under Konungarne af Vasa Atten

Svenska Folkets Historia under Konungarne af Vasa Atten
  • Titel: Svenska Folkets Historia under Konungarne af Vasa Atten
  • Författare: Anders Magnus Strinnholm
  • Antal sidor: 533 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.