Geneanet

Svensk boktryckeri-historia 1483-1883: med inledande allmän öfversigt

Svensk boktryckeri-historia 1483-1883: med inledande allmän öfversigt
  • Titel: Svensk boktryckeri-historia 1483-1883: med inledande allmän öfversigt
  • Författare: Gustaf Edvard Klemming, Johan Gabriel Nordin
  • Antal sidor: 650 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.