Geneanet

Sverge och Ryssland, 1595-1611: Tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens

Sverge och Ryssland, 1595-1611: Tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens
  • Titel: Sverge och Ryssland, 1595-1611: Tvisten om Estland, förbundet mot Polen, de ryska gränslandens
  • Författare: Helge Knut Hjalmar Almquist
  • Antal sidor: 326 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.