Geneanet

Till Konung Carl XVs minne: Tal vid Upsala universitets minnesfest den 29

Till Konung Carl XVs minne: Tal vid Upsala universitets minnesfest den 29
  • Titel: Till Konung Carl XVs minne: Tal vid Upsala universitets minnesfest den 29
  • Författare: Wilhelm Erik Svedelius, Wilh. E . Svedelius
  • Antal sidor: 27 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Uppsala

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.