Geneanet
Med Geneanets DNA, kan Du lära känna familjenamn och platser delade med Dina DNA-släktingar. Upptäck dessa nya möjligheter

Sveriges och svenska konungahusets: minnespenningar praktmynt och

Sveriges och svenska konungahusets: minnespenningar praktmynt och
  • Titel: Sveriges och svenska konungahusets: minnespenningar praktmynt och
  • Författare: Bror Emil Hildebrand
  • Antal sidor: 657 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.