Geneanet > Bibliotekskatalog > Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid

Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid

Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid
  • Titel: Svenskt biografiskt handlexicon : Alfabetiskt ordnade lefnadsteckningar af Sveriges namnkunniga män och qvinnor frÅn reformationen till närvarande tid
  • Författare: Hofberg, Herman, 1823-1883
  • Antal sidor: 826 sidor
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.