Geneanet

Adliga ätten no. 1963 von Matern : och dess ofrälse släktingar : personhistoriska anteckningar,

Adliga ätten no. 1963 von Matern : och dess ofrälse släktingar : personhistoriska anteckningar,
  • Titel: Adliga ätten no. 1963 von Matern : och dess ofrälse släktingar : personhistoriska anteckningar,
  • Utgivare: Adliga ätten no. 1963 von Matern : och dess ofrälse släktingar : personhistoriska anteckningar,
  • Antal sidor: 157 sidor
  • År: 1925 - 1925
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.