Geneanet > Bibliotekskatalog > En Smålandssläkt : härstammande från Per Jonasson i Tolarp, Ödestugu socken, född år 1659 och hans hustru i 2:a giftet, Marit Nilsdotter från Rogberga : släktregister,

En Smålandssläkt : härstammande från Per Jonasson i Tolarp, Ödestugu socken, född år 1659 och hans hustru i 2:a giftet, Marit Nilsdotter från Rogberga : släktregister,

En Smålandssläkt : härstammande från Per Jonasson i Tolarp, Ödestugu socken, född år 1659 och hans hustru i 2:a giftet, Marit Nilsdotter från Rogberga : släktregister,
  • Titel: En Smålandssläkt : härstammande från Per Jonasson i Tolarp, Ödestugu socken, född år 1659 och hans hustru i 2:a giftet, Marit Nilsdotter från Rogberga : släktregister,
  • Utgivare: En Smålandssläkt : härstammande från Per Jonasson i Tolarp, Ödestugu socken, född år 1659 och hans hustru i 2:a giftet, Marit Nilsdotter från Rogberga : släktregister,
  • Antal sidor: 135 sidor
  • År: 1922 - 1922
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Jönköping, Jönköping

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.