Geneanet

Kunskap för alla : värdefull literatur för svenskar. Innehåll : l. Hofbergs Svenskt biografiskt handlexikon, med omkring 4,000 porträtt. 2. Rosanders Den kunskapsrike skolmästaren. Ny, omarbetad och förbättrad upplaga. Med talrika illustratione, Vol. 02

Kunskap för alla : värdefull literatur för svenskar. Innehåll : l. Hofbergs Svenskt biografiskt handlexikon, med omkring 4,000 porträtt. 2. Rosanders Den kunskapsrike skolmästaren. Ny, omarbetad och förbättrad upplaga. Med talrika illustratione, Vol. 02
  • Titel: Kunskap för alla : värdefull literatur för svenskar. Innehåll : l. Hofbergs Svenskt biografiskt handlexikon, med omkring 4,000 porträtt. 2. Rosanders Den kunskapsrike skolmästaren. Ny, omarbetad och förbättrad upplaga. Med talrika illustratione, Vol. 02
  • Utgivare: Kunskap för alla : värdefull literatur för svenskar. Innehåll : l. Hofbergs Svenskt biografiskt handlexikon, med omkring 4,000 porträtt. 2. Rosanders Den kunskapsrike skolmästaren. Ny, omarbetad och förbättrad upplaga. Med talrika illustratione, Vol. 02
  • Antal sidor: 338 sidor
  • År: 1902 - 1902
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.