Geneanet > Bibliotekskatalog > Lindstedt från Barkeryd : Efter samlingar af afl. stationsinspektor C.A.Lindstedt sammanställd och kompletterad af,

Lindstedt från Barkeryd : Efter samlingar af afl. stationsinspektor C.A.Lindstedt sammanställd och kompletterad af,

Lindstedt från Barkeryd : Efter samlingar af afl. stationsinspektor C.A.Lindstedt sammanställd och kompletterad af,
  • Titel: Lindstedt från Barkeryd : Efter samlingar af afl. stationsinspektor C.A.Lindstedt sammanställd och kompletterad af,
  • Utgivare: Lindstedt från Barkeryd : Efter samlingar af afl. stationsinspektor C.A.Lindstedt sammanställd och kompletterad af,
  • Antal sidor: 4 sidor
  • År: 1913 - 1913
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Jönköping, Jönköping

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.