Geneanet > Bibliotekskatalog > Släkten Palme intill år 1815 : försök till en genomförd skildring af en skånsk borgare och prästs- släkts öden genom fem släktled, Vol. 3

Släkten Palme intill år 1815 : försök till en genomförd skildring af en skånsk borgare och prästs- släkts öden genom fem släktled, Vol. 3

Släkten Palme intill år 1815 : försök till en genomförd skildring af en skånsk borgare och prästs- släkts öden genom fem släktled, Vol. 3
  • Titel: Släkten Palme intill år 1815 : försök till en genomförd skildring af en skånsk borgare och prästs- släkts öden genom fem släktled, Vol. 3
  • Utgivare: Släkten Palme intill år 1815 : försök till en genomförd skildring af en skånsk borgare och prästs- släkts öden genom fem släktled, Vol. 3
  • Antal sidor: 594 sidor
  • År: 1917 - 1917
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Sverige, Malmöhus

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.