Geneanet

En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland : interfolierad med notiser till bidrag i Finlands historie

En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland : interfolierad med notiser till bidrag i Finlands historie
  • Titel: En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland : interfolierad med notiser till bidrag i Finlands historie
  • Utgivare: En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland : interfolierad med notiser till bidrag i Finlands historie
  • Antal sidor: 23 sidor
  • År: 1862 - 1862
  • Språk Svenska
  • Ämne: Geografi , Finland

Efternamn citerade i denna bok


Hur läser man denna bok?

Denna bok är en del av Geneanets bibliotek. Detta bibliotek har tillgång till fler än hundratusen dokument, böcker, gamla tidningar, magasin etc. Sökning är gratis men tillgång till böckerna är reserverade för Premiums medlemmar.

Lär Dig mer.