Aarbøger - no. 11 (1918)

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Aarbøger - no. 11 (1918)

Aarbøger - no. 11 (1918)

Källa : FamilySearch

Aarbøger - no. 11 (1918)

Aarbøger - no. 11 (1918)

Källa : FamilySearch

Resultat : ERICHSDR.S ATTEST


Sida 29

vaeret min og min Hustru Anne Erichsdr.s Attest begiaerendes om dend offuerlast Kong. May.ts Herritsfoged Cl aus Jessen imod hannom