Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1910

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1910

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1910

Källa : FamilySearch

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1910

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1910

Källa : FamilySearch

Resultat : HOLM


Sida 36

Graekenland. Kjøbenhavn: Generalkonsul: Poul Holm.


Sida 49

Holm, Hans Jørgen, (D.M. 31/394), Professor, Arkitekt (IV.3.).


Sida 56

Holm, Hans Peter, (D.M.8/498), (F.M.), (F.Ae.L.3.) (Gr.Fr. 5.) (R.St.A.2. i Diam.), (R.S,t.Stan.2.), Kbmmandør.


Sida 56

Holm, Gustav Frederik, (D.M. 15/299), %FáM.),


Sida 58

Holm, Christian Frederik, (D.M.15/299), Generalmajor af Artilleriet.


Sida 73

Holm, Adam Vilhelm (D.M. 26/11


Sida 74

Holm, Johannes Heinrich (D. M.4/993), fhv. Byfoged.


Sida 75

Holm, Peter Grilsgaard (D.M. 19/7


Sida 77

Holm, August Vilhelm, (F.M.), Smedemester i Kjøbenhavn.


Sida 78

Holm, Johan Frederik Vilhelm, (D.M.


Sida 81

Holm, Hans Nicolai Julius, Dr. med., Professor, Overlaege ved Almindelig Hospital i Kjøbenhavn (V.8.).


Sida 81

Holm, Conrad, Amtsforvalter i Svendborg.


Sida 82

Holm, Rasmus Jensen, (D.M. 31/12


Sida 86

Holm, Johannes Michael, Klitgaard, Harald, Philipsonfaritz Franck, Trier, Frederik Adolph, Kjøbenhavn.


Sida 88

Holm, Frederik Henrik, fhv. Apoteker, af Kjøbenhavn.


Sida 91

Holm, Jacob, Skibsfører, af Kjøbenhavn.


Sida 97

Holm, Johan Frederik Sørensen, Konsul i Gøteborg.


Sida 101

- Holm, Jacob, Overretssagfører, Gods- Pinstr. publ.), Malermester, af Kbhvn.


Sida 110

Holm, Frederik Leopold, Herredsfoged i Nørhald, Støvring og Galten Herreder.


Sida 151

14. 4. Adssersen, Anders Holm, Gaardejer, af Laurup.


Sida 160

Holm, Kristian Peter, skolelaerer i Frerslev.


Sida 176

af 4 Decbr. Bendiaeen, Jens Christian Holm, Vanløse. Skipper, af Frederikshavn.


Sida 180

Thorvald August Ferdinand Holm, Hof-Tapetserer og DekoratÞr.


Sida 202

. Frederiks- Proprietaer Christian Oluf Holm, af havn. Eskjaer, f. 56.


Sida 209

Carl Frederik Ferdinand Holm, Fuldmaegtig og Ekspeditionssekretaer, f. 64, 1/121901.


Sida 219

Peter Louis Holm Jørgensen, Fuldmaegtig og Ekspeditionssekretaer, f. 63, 1/298.


Sida 219

Christian Holm, f. 53.


Sida 233

- Georg Holger Waage Holm.


Sida 235

- Carl Emil Frederik Holm (Pr.R.Ø.4.).


Sida 235

- Einar Holm, Adjutant.


Sida 240

Løjtnanter: Kaptajn og Batterichef Erik Holm Jørgensen.


Sida 258

C.Bundesen (R*.), Adjutant. Georg Ludvig Christian Holm.


Sida 258

Henry Alfred Valdemar Holm.


Sida 259

Peter Victor Emanuel Holm, Fuldmaegtig, f. 61.


Sida 268

Frederik William Holm, Fuldmaegtig, f. 60, 4/1086.


Sida 270

Jørgen Petersen Holm, f. 52, 1/1288. (18).


Sida 271

Ove Christian Holm.


Sida 274

G Christian Cornelius Holm.


Sida 278

Cand. phil. Olaf Sigurd Holm, f. 72, August 1903.


Sida 278

Cand. pharm. Jørgen Nis Holm, f. 59, Febr. 97.


Sida 287

- Lauritz Mylius Conrad Holm, 7/184.


Sida 288

- Peder Axel Holm, 19/ 31904.


Sida 288

- Lauritz Holm,5/41906.


Sida 292

OverretssagfÞrer Viggo Grove Holm*, 23/10


Sida 293

- Sofus Oluf Holm MÞrup*, 4/11


Sida 293

- Vilhelm Johannes ThÞger Holm, 20/10


Sida 294

- Peter Holm, 11/2


Sida 297

- Jens Jespersen Holm, 14/4


Sida 329

Holm, Vilhelm Christian Eilschou.


Sida 329

Holm, Christian Ludvig.


Sida 333

Holm, Christian Andreas Peter.


Sida 335

Mern pr. Praestø. Nielsen, Leo Camillo Holm.


Sida 338

Holm, Victor.


Sida 340

Elna Caroline Margrethe Holm, f. From.


Sida 345

V. Aabyes Enke (Bestyrer Harald Emanuel Holm).


Sida 349

Amt. Cand. polyt. Christian Georg Emil Holm, i Nykøbing.


Sida 353

Kaptajn Peter Constantin Holm, f.58, Overassistent I. Overassistenter II.


Sida 358

Gjørlev. Georg Valdemar Christian Holm*, f. 65, Forstander (15).


Sida 368

Axel Herman Holm*.


Sida 374

Thisted. Ole Christian Holm, Postmester, f. 53, 21/0


Sida 375

Emil Christian Martin Holm.


Sida 376

Christian Edvard Holm.


Sida 380

Hendrik Alfred Holm, Telegrafbestyrer, Station Toldboden, r. 40, 1/71903. (17).


Sida 380

Ane Margrethe Holm.


Sida 384

Assistent, Cand. polyt. Emil Holm, f. 63, 1/387.


Sida 388

Christian Holm.


Sida 388

Christian Frederik Holm, Vordingborg.


Sida 397

Carl Johannes Holm, Skovrider (Østrup pr. Esrom), f' 64' 1/51902' Skovfogder.


Sida 397

Frederik Anton Holm*, ved Slagslunde Skov, 24/692.


Sida 406

Herman Holm, f. 50, til Raklev. 4,144.


Sida 407

Andreas Holm Becker, f. 72, Kaldskapellan.


Sida 414

Albert Thorvaldsen Holm, f. 79, Kaldskapellan (bor i Lendum).


Sida 414

Edvard Frederik Eilskov Holm, f. 77, til Flade og Gjaerum med Filialkirke i Bangbostrand. 1,856.


Sida 422

Axel Holm, f. 75, til Venø, tillige Skolelaerer. 668.


Sida 423

Nikolaj Frederik Severin Holm, f. 65, til Sal og Ejsing med Filialkirke i Vinderup.


Sida 435

Niels Andersen Holm, Overlaerer ved Borgerskolen i Allinge, f. 62.


Sida 442

Andreas Wilhelm Holm, 2den Laerer og Inspektør,


Sida 448

Holger Niels Holm, Balletdanser.


Sida 462

i Nykøbing p. F. Harry Johannes Holm, Kasserer.


Sida 506

Else Margrethe Hedevig Sophie Holm, f. Baronesse Rosenkrantz. r Anna Elenore Frederikke Elisabeth Grevinde Knuth,


Sida 507

Elisabeth Magdalene Sophie Holm.


Sida 509

Sigrid Olivia Holm.


Sida 509

Hedevig Elisabeth Ernesta Holm.


Sida 510

Elisabeth Nonny Louise Holm.


Sida 511

Naja Marie Heiberg Holm. Anna Maria Elisabeth Larsen. Kirsten Krag.


Sida 514

Bartholomine Holm.


Sida 515

Henriette Sophie Magdalene Holm.


Sida 515

Johanne Holm.


Sida 515

Helga Agnete Holm.


Sida 517

Enke efter Kontreadmiral H. L. M. Holm.


Sida 565

Lillerup, 251/4. Axel V. Holm.


Sida 580

Holm, Knud Valdemar, (R.* D.M.), (B.L.5.), (F.Ae.L.


Sida 580

Holm, Carl Christian,(R.*D.M.), Konferensraad, f. 12