Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1912

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1912

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1912

Källa : FamilySearch

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1912

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1912

Källa : FamilySearch

Resultat : HOLM


Sida 38

Graekenland. Kjøbenhavn: Generalkonsul: Poul Holm.


Sida 44

Holm, Peter Eduard, (D.M.9/583),(N.St.


Sida 57

Holm, Gustav Frederik, (D.M. 15/299), (F. M. 1.), (Pr. R.Ø. 2.), Kommandør, Overlods.


Sida 58

Holm, Christian Frederik, (D.M.15/=_>99), (F.Ae.L.3.), Generalmajor af Artilleriet.


Sida 72

Holm, Emil, (D.M. 12/411), til Lerchenfeldt, Etatsraad (III.9.).


Sida 73

Holm, Adam Vilhelm (D.M. 26/11


Sida 73

Holm, Johannes Heinrich, (D.M.4/993), Byfoged.


Sida 76

Holm, Johan Frederik Vilhelm, (D.M.


Sida 79

Holm, Hans Nicolai Julius, Dr. med., Professor, Overlaege ved Almindelig Hospital i Kjøbenhavn (V.8.).


Sida 80

Holm, Rasmus Jensen, (D.M. 31/12


Sida 84

Holm, Johannes Michael, (D.M.24/910), Grosserer.


Sida 85

Holm, Frederik Henrik, Apoteker.


Sida 88

Holm, Jacob, Skibsfører.


Sida 93

Holm, Johan Frederik Sørensen, Konsul i Gøteborg.


Sida 96

Holm, Jacob, Overretssagfører, Godsforvalter, af Løvenborg.


Sida 97

Holm, Ludvig Sophus Adolph Theodor, Koncertmester ved det kgl. Teater.


Sida 102

Holm, Mikkel Søren, til Madebjerggaard.


Sida 108

Holm, Christian Valdemar Alber-t From, (S. V. 3.1), Direktør for ,, Det danske Petr01eumsaktieselskab".


Sida 110

Holm, Carl Emil Frederik, (Pr.R.Ø.4.), Kaptajn af Fodfolket.


Sida 111

Holm, Georg Holger Waage, Kaptajn af Fodfolket. .


Sida 113

Holm, Christian Andreas Peter, LÊge i Fredensborg.


Sida 140

Holm, Julius, Bogholderaf KjÞbenhavn.


Sida 156

Holm, Kristian Peter, Skolelaerer i Frerslev.


Sida 176

4Decbr. Bendixen, Jens Christian Holm, Skipper, af Frederikshavn.


Sida 176

11Aug. Hansen, Johannes Henrik Holm, Grosserer.


Sida 207

Carl Frederik Ferdinand Holm, Ekspeditionssekret.,


Sida 217

Christian Holm, f. 53.


Sida 217

Peter Louis Holm Jørgensen, f. 63, 1/298.


Sida 233

PremierlÞjtnant Einar Holm.


Sida 240

Kaptajn og Batterichef Erik Holm Jørgensen.


Sida 241

Kaptajn af Reserven Peter Constantin Holm.


Sida 259

Georg Ludvig Christian Holm.


Sida 260

Peter Victor Emanuel Holm, Fuldmaegtig, f. 61.


Sida 267

Frederik William Holm, FuldmÊgtig, f. 60, 4/1086.


Sida 271

Niels Christian Jørgen Holm*.


Sida 271

Ove Christian Holm.


Sida 274

- Christian Cornelius Holm.


Sida 278

Cand. phil. Olaf Sigurd Holm, f. 72, August 1903.


Sida 278

Februar 1897. Fuldmaegtigtae Cand. pharm. Jørgen Nis Holm, f. 59, Febr. 97.


Sida 287

- Lauritz Mylius Conrad Holm, 7/184.


Sida 287

- Christian Thorvald Holm, 23/1


Sida 288

- Peder Axel Holm, 10/31904.


Sida 288

- Lauritz Holm,5/41906.


Sida 290

- Jens Andreas Magnus Holm, 3/794 (Taastrup).


Sida 291

- Vilhelm Johannes Thøger Holm, 20/1


Sida 292

Overretssagfører Viggo Grove Holm*, 28/10


Sida 293

- Sofus Oluf Holm_Mørup*, 4/11


Sida 294

- Peter Holm, 11/2


Sida 298

- Frederik William Holm,24/2


Sida 298

- Jens Jespersen Holm, 14/4


Sida 318

Anders Holm, Vejer og Maaler.


Sida 318

Fru N. Holm, Kaemner.


Sida 328

Holm, Christian Ludvig.


Sida 328

Holm, Vilhelm Christian Eilschou.


Sida 334

Mern pr. Praestø. Nielsen, Leo Camilla Holm.


Sida 337

Holm, Victor.


Sida 343

Odder. Harald Emanuel Holm.


Sida 351

Amt. Cand. polyt. Christian Georg Emil Holm, i Nykøbing.


Sida 356

Kjøbenhavns Godsbanegaard. Kaptajn Peter Constantin Holm, f. 58, Forstander (22).


Sida 371

Lars Heinrich Nielsen Holm*.


Sida 372

Axel Herman Holm*.


Sida 376

Hans Christian Holm*.


Sida 378

1907. (15). ' Thisted. Ole Christian Holm, Postmester, f. 53, 21/5


Sida 378

Anna Margrethe Holm*.


Sida 379

Christian Edvard Holm.


Sida 379

Emil Christian Martin Holm.


Sida 383

Hendrik Alfred Holm, Telegrafbestyrer, Station Toldboden, f. 40, 1/71903. (17).


Sida 383

Ane Margrethe Holm.


Sida 388

Assistent, Cand. polyt. Emil Holm, f. 63, 1/387.


Sida 392

Christian Holm.


Sida 392

Christian Frederik Holm, Vordingborg.


Sida 400

Carl Jghannes Holm, Skovrider (Ostrup pr. Esrom),


Sida 401

Frederik Anton Holm*, ved Slagslunde Skov, 24/692.


Sida 405

Eduard Frederik Eilschou Holm, f. 77, Praest ved St.


Sida 417

Albert Ihoroaldsen Holm, f. 79, Kaldskapellan (bori Lendum).


Sida 421

Nicolaj Frederik Severin Holm, f. 65, Sognepraest til Fruering og Vitved. 2,664.


Sida 421

Andreas Holm Becker, f. 72, Sognepraest til Vitten, Haldum og Hadsten. 2,440.


Sida 425

Axel Holm, f. 75, til Nørre Felding og Tvis. 1,100.


Sida 440

Niels Andersen Holm, Overlaerer ved Borgerskoleni Allinge, f. 62.


Sida 447

Andreas Wilhelm Holm, 2den Laerer og Inspektør,


Sida 453

Holger Niels Holm.


Sida 468

l Nykøbing p. F. Harry Johannes Holm, Kasserer.


Sida 510

Else Margrethe Hedevig Sophie Holm, f. Baronesse Rosenkrantz.


Sida 511

Elisabeth Magdalene Sophie Holm Juliane Charlotte Meyer.


Sida 513

Hedevig Elisabeth Ernesta Holm.


Sida 513

Sigrid Olivia Holm.


Sida 514

Elisabeth Nonny Louise Holm.


Sida 515

Naja Marie Heiberg Holm. Ebba Hilarius Kalkau. Anna Margrethe Elisabeth Garde.


Sida 518

Bartholomine Holm.


Sida 519

Helga Agnete Holm.


Sida 519

Johanne Holm.


Sida 519

Henriette Sophie Magdalene Holm.


Sida 521

Enke ester Kontreadmiral H. L. M. Holm.


Sida 569

Li1lerup,251/4. Axel V. Holm.


Sida 579

Holm, August Vilhelm, (R.*), (F.M.2.), Ankersmedemester i Kjøbenhavn, f. 11 November 1822, T9 Juli i Kjøbenhavn.