Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1914

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1914

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1914

Källa : FamilySearch

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1914

Kongelig Dansk Hof- og Statskalender - 1914

Källa : FamilySearch

Resultat : HOLM


Sida 36

Graekenland. Kjøbenhavn: Generalkons.: Poul Holm.


Sida 43

Holm, Peter Eduard, (D.M.9/583),(N.St.


Sida 49

Holm, Hans Jørgen, (D.M. 31/3


Sida 83

Holm, Frederik Henrik, Apoteker.


Sida 86

Holm, Jacob, Skibsfører. i Petersen, Johan Lauritz Frederik, Hof-Sadelmager.


Sida 93

Holm, Jacob, Overretssagfører, Godsforvalter, af Løvenborg.


Sida 94

Holm, Ludvig Sophus Adolph Theodor, Koncertmester ved det kgl. Teater.


Sida 105

Air/holm, Holger Kristofei' Konrad Karl Hunderup, (S.Sv.3.2), (S.V.3.1), Kammerjunker, Oberstløjtnant af Rytteriet.


Sida 107

Holm, Carl Emil Frederik, (Pr.R.Ø.4.), Kaptajn af Reserven i Fodfolket.


Sida 116

Holm, Carl Frederik Ferdinand, Ekspeditionssekretaer i Marineministeriet.


Sida 116

Jørgensen, Peter Louis Holm, Ekspeditionssekretaer i Landbrugsministeriet.


Sida 127

Holm, Carl Elof Nicolaus, svensk Slotsintendant paa Stockholm Slot.


Sida 152

Andreas, fhv. ,14. 4. Adssersen, Anders Holm, i tibetjent i Skive.


Sida 160

Holm, Kristian Peter, skolelaerer i Frerslev.


Sida 172

M. C., (KKI), Professor, 27Septbr.Holm,.Tens Emanuel, Skomagermester Dr. phil. (III.9.), (med Krone). 5 af Kalundborg.


Sida 182

4Decb1n Bend10een, Jens Christian Holm, Skipper, af Frederikshavn.


Sida 182

11Aug. Hansen, Johannes Henrik Holm, Grosserer.


Sida 225

Christian Holm, f. 53.


Sida 235

- Erik Holm Jørgensen, ved den taktiske Afdeling.


Sida 243

-v Ivar Holm-Jensen. -7-/1-.S-fr n r KI Løjtnantenaf Forstaerkningen og Sekondløjtnanter. / A. E. A. Lindegaard


Sida 250

(N.St.O.3.1).1Å44.' Kaptajn af Reserven Peter Constantin Holm.


Sida 267

(R_g)fgtaigiägnåggäechef ____ gal/g Henry Alfred Valdemar Holm . . . . . . . . . . . . 1/76G


Sida 275

Frederik Vilhelm Holm, Bestyrer af Amtstueñlialen i Kalundborg, f. 60, 9/111912. 2,400. 300.


Sida 279

Ove Christian Holm.


Sida 279

Niels Christian Jørgen Holm*.


Sida 282

4 Christian Cornelius Holm.


Sida 286

Cand. phil. Olaf Sigurd Holm, f. 72, August 1903.


Sida 286

Cand. pharm. Jørgen Nis Holm, f. 59, Febr. 97.


Sida 295

Laurits Jørgznsên, 95/484- _V14 Christian Thorvald Holm, 28/111/6.


Sida 296

4 Lauritz Holm, 5/41906.


Sida 296

4 Peder Aocel Holm, 10/31904.


Sida 297

H Vilhelm Johannes Thøger Holm, 29/


Sida 298

93. / 4 Jens Andreas Magnus Holm*, 53/7


Sida 300

OverretssagfÞrer Viggo Grove Holm*, 23/10


Sida 301

- Sofus Oluf Holm MÞrup*, 4/11


Sida 302

SagfÞrer Peter Holm, 11/299.


Sida 306

7 Frederik William Holm, 24/2


Sida 307

- Jens Jespersen Holm, 14/4


Sida 321

Fru Marie Holm.


Sida 327

Anders Holm, Vejer og Maaler.


Sida 327

Fru N. Holm, Kaemner.


Sida 328

Christoffer Holm, Maegler.


Sida 336

Holm, Christian Ludvig.


Sida 336

Holm, Vilhelm Engelbreth.


Sida 344

Peterx Søndersø pr. Odense. ATI/holm, Holger.


Sida 345

Holm, Victor.


Sida 352

Odder. Harald Emanuel Holm.


Sida 362

Amt. Cand. polyt. Christian Georg Emil Holm., i Nykøbing.


Sida 362

Kai Holm-Jensen, f. 80.


Sida 365

Kjøbenhavns Godsbanegaard. Kaptajn Peter Constantin Holm, f. 58, Forstander (22).


Sida 370

Gjørlev. Georg Valdemar Christian Holm*, f. 65, Forstander (15).


Sida 387

Thisted. Ole Christian Holm, Postmester, f. 53, 21/9


Sida 391

Hendrih' Alfred Holm, Telegrafbestyrer, Station Toldboden, f. 40,1/7 1903. (17).


Sida 391

Ane M. Holm. /Ingeborg J. K. Lehm.


Sida 395

Assistent, Cand. polyt. Emil Holm, f. 63, 1/387.


Sida 399

Christian Holm.


Sida 399

Christian Frederik Holm, Vordingborg.


Sida 408

Carl Johannes Holm, Skovrider (Ostrup pr. Esrom),


Sida 414

Eduard Frederik Eilschoio Holm, f. 77 resid. Kapellan (bor i Kastrnp). (I).


Sida 424

Albert Thorvaldsen Holm, f. 79, Kaldskgpellan (bori i Lendum).(Il). 3// / MTB - 135' 7


Sida 460

Holger Niels Holm.


Sida 512

Else Margrethe Hedevig Sophie Holm, f. Baronesse Rosenkrantz.


Sida 513

GTWN- Elisabeth Dahlerup. Elisabeth Jfagdalene Sophie Holm.


Sida 515

Sigrid Olivia Holm.


Sida 515

Hedevig Elisabeth Ernesta Holm.


Sida 516

Elisabeth Nonny Louise Holm.


Sida 520

Bartholomine Holm.


Sida 521

Johanne Holm.


Sida 522

Enke efter Kontreadmiral H. L. M. Holm.


Sida 567

M. E. Holm, Fru Aaceline Sophie Holm, født Schack.


Sida 571

Holm, Adam Vilhelm, (R.* D.M.), fhv. Sognepraest til Gladsakse og Herløv, f. 17 April 1824, i


Sida 571

Holm, Conrad, (R.*D.M.), Amtsf0rvalteri Svendborg,