Sveriges statskalender - 1923

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Resultat : ADOLF


Sida 35

6 T GUSTAV ADOLF 16 20 7 19 343 14 58 31 3 25f 322e - 1


Sida 42

1)osc AR FREDRIK WILHELM OLAF GUSTAF ADOLF, Sveriges Kronprins, Hertig av Skåne. Född d. 11 nov. 1882. Förmêild d. 15


Sida 55

Elmqvist, Helmer Frans Adolf, Regnpastør vid Livgardet till häst, LVO, f. 64, 07.


Sida 57

Öhrström, Carl Adolf. Hovjägmästare, RVO, RRSn AO3k I, f. 68, 10.


Sida 62

Öhrström, Carl Adolf, Intendent [23]. f. 68: 18.


Sida 71

René, Löjtn. [300], Wijkman, Per Gustaf Adolf, Attaché [se nedan], tf. 21.


Sida 97

84, 21: tif. Forssenius, Sven Gustaf Adolf, f. 82, 20.


Sida 98

och elle/f a! Jochniek, Johan Gustaf Adolf, KNO1kl, RVO, KDDO19r, KNszto Olkl, f. 70, 13.


Sida 151

af Joehnlck, Johan Gustaf Adolf, Gemdirektör [93], f. 70, 17.


Sida 153

Källström. Gustaf Arvid Adolf, f. 87, 17.


Sida 174

+ 75 kr.) Boisen, Christian Fredrik Adolf, Stadsfogde [5r4], f. 76, 17, Vice audilör vid d:0.


Sida 174

150 kr.) Broms, Gustaf Adolf, Landsfogde [482], f. 83,.


Sida 175

Jzdr. (60004. 1,200 kr.) Wallén, Gustaf Adolf. J. o. Fil. K. [se nedan], f. 92, 21, Vice anditör vid d:o.


Sida 179

Tillsynings- Bolsen, Christian Fredrik Adolf, man. Stadsfogde [5r4], f. 76, 22.


Sida 180

Åstrand, John Adolf, fd. Auditör [976], f. 67, 22.


Sida 186

16, til.: tf. Bjurström, Birger Gustaf Adolf, Sjömanspräst [714],


Sida 194

Amsterdam. Broms Carl Adolf, Gemkonsu1,, KVO2k1, RNO,f.72,O4. Berâen. Ålllelâlilââakon, J. K., RVO, Vizøêønsulør, K Z , ømu


Sida 198

Cuxhaven. Ralneke, Ernst Adolf, RVO,


Sida 215

Sundsvall. Öhman, Frans Gustaf Adolf, RVO, f. 69, 18.


Sida 223

von Holsten, Gustaf Adolf, GodsÀgare, f. 80, tf. 15, Vara, n:r 33 b (adr. Kálltorp).


Sida 231

Sergei. Birger Fredrik Adolf, f. 00, 21.


Sida 250

Ölander, Claes Adolf, f. 91, 16.


Sida 252

Åström, Gustaf Adolf, f. 91, 18.


Sida 258

Ehrensvärd, Carl August Frans Adolf, Frih., Major i arm., RSO, f. 68, 04.


Sida 274

Elmqvist, Helmer Frans Adolf, Kommin.


Sida 277

von Essen, Gustaf Adolf, Frih., Kapten [424]-Regintendent, f. 77, (08) 12.


Sida 280

Gravenhorst-Lövenstierne, Anton Lauritz Johan Adolf, RSO, f. 74, 21.


Sida 296

Jegerhjelm, Carl Erik Gustaf Adolf, RSO, RVO. RRS:t AO3kl, f. 74, 19.


Sida 305

65, (16) 19. ' Johanson, Per Adolf, M. L., Reg Jdkare vid T. 3, f. 80, 16.


Sida 306

von Essen, Gustaf Adolf, Frih., Regdntendent vid Livregss husarer, RSO, f. 77, 09.


Sida 328

TMO4kl, f. 83, 22.* Cassel, Isaac Adolf, Assist. vid Marin/ones rtautiska avd., KPMl O, RRS:t St O3kl, TM


Sida 331

Folke, f. 97, 20,* Sjöberg-Sllfverllng, Gösta Adolf. f. 97, 21.* Liedstrand, Stig Axel John. f. 93, 20.* Klingenstierna, Samuel Erik,


Sida 332

Werner, f. 00, 21.* Westring, Gustaf Adolf, f. OO, 22.* Lilljequist, Olof Robert, f. 98, 22.


Sida 339

Reservlöjtn., f. 84, 18.* Bengtsson, Johan Adolf, Reservlöjtn., f. 85, 18.


Sida 340

[454-455] Salomonsson, Gustaf Adolf, Reservlöjtn., f. 86,,


Sida 341

(fänrik).* Berggren, Gustaf Adolf. f. 92, 21 (fänrik).* Planman, Gustaf Arthur. f. 95, 21 (fänrik).* Johannesson, Gustaf


Sida 342

Gunnar, f. 00: 22.* Avellan-Hultman, Torsten Adolf, f. 01, 22.


Sida 344

kuslartmeg., f. 84, 17.1' Brusawitz, Harald Adolf. f. 84, 18.1' Norlin, John Hugo Wilhelm, f. 85: 18.1' Åström, Jakob Hjalmar,


Sida 346

f. 85, 16.4, von Malmborg, Nils Adolf, RVO, t. 83, 16.* Weibull, Ernst Hjalmar Waloddi, Fil. K., f.


Sida 353

Gyllenkrok, Bror Gustaf Adolf, J. K., f. 84, 17, av 1:a lönegr.


Sida 356

Landsføgde. V Myrln, Ernst Adolf, RVO, RDDO, f. 68, 17.


Sida 361

f. 89, 19, tif. Jacobson, Gustaf Adolf, f.


Sida 378

71, (07) 17, tjf. Andersson, Helge Adolf [se 0van], 19, Fredrika d:o (adr. Orträsk).


Sida 379

Land A'Å'21/z7'erareom e/uf Holm, Karl Adolf, K., f. 73, 18.


Sida 380

Gyllenkrok, Bror Gustaf Adolf, Länsnotarie [476], f. 84, 13, Sekreterare (adr. Uppsala).


Sida 395

August [se ovan], 10. Dambâeg_ Oskar Adolf' f_ 79, 34_ Stads/iskall Stadiyfs/êal.


Sida 396

Lundgren, Bror Gustaf Adolf, L 57, 05, Extra rddman.


Sida 411

Assistent. von Post, Ernst Adolf binette, Ingenjör, f. 92,


Sida 420

Öhrn, Jakob Fredrik Adolf, M. L., f".69, 22, i Krylbo d:o.


Sida 424

Åmal. Rudberg, Hans Adolf, M. D., Batläkare [426]. f. 84, 17.


Sida 425

Överlâkaren. v Gyllenkrok, Bror Gustaf Adolf, Länsnotarie [476], Sekreterare, f. 84, 12.


Sida 435

Öhrn, Jakob Fredrik Adolf, Prov.läkare [se nedan 0. 540], f. 69, 10, Karbmningw Krylbo-Rosshyttan (adr. Krylbo).


Sida 437

Öhrn. Jakob Fredrik Adolf [se 0van], 10, Byvalla-Krylbo (adr. Krylbo).


Sida 439

Sandberg, Otto Henning Gustaf Adolf, f. 82, 20.


Sida 440

Tyringe Postmástare. Everz, Carl Gustaf Adolf, f. 72,


Sida 441

Karlshamn Lund. Karl Adolf, f. 58, 18.


Sida 442

Vakant, tf. Berg, Gustaf Adolf, Första kontrollör [se ovan], 21.


Sida 444

Postmästan. Tynelius, Nils Gustaf Adolf, tf.


Sida 445

undman, Gustaf Adolf, f. 82, 21.


Sida 450

Postmástare. Petrelius, Vilhelm Karl Adolf, RVO, f. 75, 18.


Sida 460

Tel.k_r>m-_ Olsson. Johan Adolf. RVO, Te Lkom- Ekström, Anna Katarina 771135517" I B" f- 72, 20- ønissuria


Sida 461

f. 65, 14. Tøkkom- Amberg, Johan Adolf. f. 75, missarie 4. 18.


Sida 466

Uppsala (I). Gedda, Ove Gustaf Adolf, Statinsp., RVO, f. 59, (98) 08.


Sida 466

Märsta (V). Strömberg, Lars Adolf, Stat.mäst., f. 63, (04) 11.


Sida 467

Karlslurtr HVII). Bemmark, Per Adolf, Stat.rnzist., f. 69, (16) 19.


Sida 472

Åmotfors (v). Adelin, John Adolf, Sta Lmdsi.,


Sida 480

Vattiom (V). Boberg, Carl Adolf, Statrnäst.,


Sida 482

En vakant, tjf. Lannge, Birger Adolf [se nedan], 20.


Sida 493

lføntørsc/zef Vaârânt, til. Lundgren, Gustaf Adolf [se nedan), Kanatinsjâektør av kl. I. Lundgren, Gustaf Adolf, tf. Kontorschef [se 0van].


Sida 501

Tullkontrollörer. Forsström, Lars Adolf, f. 75,


Sida 501

l- Iartzell, Cecilius Oskar Adolf, f. 89, (18) 19.


Sida 508

Strömberg. Axel Gustaf Adolf, Kommin, 1' Rasbokil, f. 84, 19 (adr. Rasbokil).


Sida 512

Elmqvist, Helmer Frans Adolf, Regpastor, Kommin., LVO, f. 64, 17 (adr. Råsunda).


Sida 514

Vakant, Komrnin., ti. Wahlln, Nils Adolf, f.


Sida 529

Habo ø. Gustav Adolf (Skarab. l.) Rang, Josef Jakob Efraim, Fil. K., Kyrkoh., >f. 69, 17 (adr.


Sida 533

N Ydén, Sven Gustaf Adolf, Fil. M., Koønmin.,


Sida 548

von Sohéele, Johan Axel Adolf, Kyrkoh.,f. 74,


Sida 556

Gustav Adolf 0. Rinkaby.


Sida 559

Säve). -Vakant. Kommin., ti. Fahl, Gustaf Adolf, f. Gl, 21 (adr. Göteborg 8).


Sida 564

Kjellgren, Johannes, Kapellpred. t' Gustav Adolf,


Sida 569

(adr. Bredbyn). > Karlén, Fritz Karl Adolf, Fil. K., Kommimi Solberg, f. 96, 20 (adr. Guliksberg).


Sida 579

m E714] Bjurström, Birger Gustaf Adolf, [se ovan], tf.


Sida 579

sandegren, Carl Friedrich Adolf, f. 74, OO,til.


Sida 586

af Joohnick, Johan Gustaf Adolf, Gemdirektör [93]. f. 70, 21.


Sida 593

Vakant, i fysik, tjf. Islug, Gustav Adolf, Docent [se nedan], 22.


Sida 596

i' mekanisk teknologi, tif. Sollergren, Gustaf Adolf, Civilingenjör, fd. Professor, RNO, Oif Fr de PIp, LLA, f. 55, 20, imekanisk


Sida 627

o. engelska. i Leklmw' Lené, Gustaf Adolf, tf. Rektor [735 a], f. 71,


Sida 628

18.1_ Lektorer_ Rektor. lnoreuus, Johan Gustaf Adolf, Fil. D., LNO,


Sida 628

Owzzrzgslarare. ' Två vakanta, Hyltén, Carl Adolf, Muslkdirektör [3931 t. 64, .. _ H


Sida 639

x Wessén, Elias Gustaf Adolf, Fil. D., Docent,


Sida 671

- Kemiskastationer. [790-791] Granström, Erik Adolf, f. 93, 21, Sekreterare (adr. Umeå).


Sida 678

Zettervall, Yngve Nils Adolf, f. 90, 15, Ramsele d:0.


Sida 681

von Hofsten, Gustaf Adolf, Godsägare, f. 80,


Sida 682

Överlantrrzdtare. ' Bergström, Oskar Adolf, RVO, f. 59, (09) 20.


Sida 702

von Harnack, Karl Gustav Adolf, fd. Gen.direktor för Statsbiblioteket o. fd. Prof. i kyrkohistoria vid Univ. i Berlin,


Sida 707

och nyare tiden, tif. Brandel Sven Adolf [se nedan], 18.


Sida 721

Leijonhufvud Axel Gustaf Adolf, Frih., Overste [342], f. 69, 22. . Salwén, Erik Rikard, Ov.löjtn. [292], f.


Sida 727

von Hamaøk, Karl Gustav Adolf, fd. Prof.


Sida 732

von Harnack, Karl Gustav Adolf. id. Gemdirektor [829], f. 51, 08.


Sida 743

(Sturegatan nr 60.) Hamilton, Henning Adolf. Greve, Byråchef [99], Ordförande, f. 73, 21.


Sida 749

Ifwrgl. Meg/Et färordnad ørdfärarzde, Nybläaus, Gustaf Adolf, Gemmajor [28I], f. 53,


Sida 792

Gustav Adolf (Karlstads st.) 700.


Sida 810

Wild von Hohenhom, Johann Heinrich Adolf, Preussisk fd. Gen.löjtn., 19.


Sida 813

von Carlowltz, Hans Karl Adolf. Sachsisk fd.


Sida 817

von Bergmann, Walter Friedrich Adolf, Tysk General, 14.


Sida 828

Ehrensvård, Carl August Frans Adolf, Frih., Major [335], f. 68, ll.


Sida 828

von Essen, Gustaf Adolf, Frih., Kapten [424].


Sida 830

Gravenhorst-Lövenstierne, Anton Lauritz Johan Adolf, Ov.löjtn. [376], f. 74, 15.


Sida 833

Jegerhjelm, Carl Erik Gustaf Adolf. Major [404]. f 74, 16.


Sida 838

Ohlson, David Fabian Gustaf Adolf, fd. Major, RVO, RDDO, Siam VEO4kl, f. 45, 89.


Sida 843

Wilhelm, Major Sundh, Per Adolf, Major [424], f. 79, 21.


Sida 845

Kapten [348], f. 76, 21-Wattrang, Carl Adolf, Kammarh. [40], fd.


Sida 859

Tzschirner, Traugott George Adolf, Tysk fd.


Sida 862

von Loewenlch.Gottschalk Ludwig Adolf, Preussisk fd. Löjtn., 08.


Sida 867

[931] Christiansson, Carl Adolf, Justitierád [53]. f.


Sida 872

a! Jochnick. Johan Gustaf Adolf. Gemdirektör [93]_ f. 70, 15 5/3.


Sida 875

von Harnaøk, Karl Gustav Adolf, Verkl. geh.


Sida 877

von Veltheim-Scliönllless, Werner Franz Karl Adolf. Preussisk fd. Kammarh., 00.


Sida 914

57, 09. ' Norellus, Johan Gustaf Adolf, Lektor [739 b],


Sida 929

von Sydow,_Adolf Hjalmar, v. Hhövd. [89].


Sida 969

[976] Gagge, Sten Adolf, fd. Bankdirektör, f. 44: 95.


Sida 973

Hedberg. Hugo Gustaf Adolf, Intendent vid Örebro Museum, f. 61, 21.


Sida 979

af Jochnlck, Johan Gustaf Adolf, Gen.direktör [93], f. 70, 08. -Johanson, Anders. Direktör i Halmstad. f.44,05.


Sida 979

Jegerhjelm, Carl Erik Gustaf Adolf, Major [404], f. 74, 13.


Sida 985

Kapten 1Leljonhulvutk Axel Gustaf Adolf, Frih., Overste


Sida 991

von Malmborg, Nils Adolf, Kapten [461], f. 83,


Sida 992

Meyer Adolf, fd. Vicekonsul. RPKO. i. 33: R4.


Sida 997

Ohlson, David Fabian Gustaf Adolf, fd. Major [920], f. 45, 97.


Sida 998

44, 17. ^ Olsson, Johan Adolf, Telkommissarie [580],


Sida 1 019

81, 18. , Wâstlelt, Carl Johan Adolf, tf. Arbetschef [6I0],


Sida 1 020

Öhrström, Carl Adolf, Hovjägmästare [23], f.


Sida 1 020

Östberg, Petter Adolf, Civilingenjör, f. 50, 85.


Sida 1 020

Åstrand, John Adolf, fd. Auditör [499], f. 67,14.


Sida 1 020

Öhman, Frans Gustaf Adolf, Konsul [262].


Sida 1 021

Elmqvist, Helmer Frans Adolf, Komminister [652], f. 64, 15.


Sida 1 046

Mauritz, Pastor vid Sv. Evang.1uterska Gustav Adolf-församlingen i New York, 01.


Sida 1 048

Welss, Johann Georg Christian Adolf, Bayerskt Regeringsrád, 15.


Sida 1 061

1600talet, ett ivrigt stadsbvggande. - Gustav II Adolf där, l avvaktan på en tillämnad omarbetning av stadslagen, år 16x9 för


Sida 1 073

Lundberg. Johan Gustaf Adolf [976], förande. f. 61, 20.


Sida 1 076

Peterson Petré, Gustaf Adolf, Bokhandlare [976], Ordförande, f. 55, 94.


Sida 1 080

Höjer, Ale Axel Adolf, f. 72, 04.


Sida 1 080

april 1628 av Gustaf II Adolf vissa privilegier, vilka


Sida 1 081

D. 7 sept. 1620 beialldc Gustaf II Adolf rör- och kopparsmedetna i Hälsingland att flytta till Söderhamn och där bygga


Sida 1 081

Elmelln, Esaias Oskar Adolf, f. 60, 99.


Sida 1 086

Östergren, Per Adolf, Syssloman, f. 66, 09.


Sida 1 088

Kjellberg. Carl Johan Adolf, Förste marinläkare [456]. f. 62, 19.


Sida 1 113

Kleve, f, 93, 22_ Hultman, Johan Adolf, f. 69, 07.


Sida 1 139

lkönqvist, Johan Adolf [r264], Kontrollör, f. 54,


Sida 1 164

Åstrand, John Adolf, fd. Auditör [976], f. 67, SID/reise (7).