Sveriges statskalender - 1923

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Resultat : CARLSSON


Sida 54

von Essen, Carl Carlsson, Frih., f. 87, 16.


Sida 81

Carlsson, Axel Emanuel, J. K., f. 93, 21.


Sida 90

Carlsson-Schenström, John Erik Gustaf, Kapten [44Ö]. f. 77, 1G.


Sida 96

Carlsson, Olof, Förtroendeman för Sv. stenindustriarbetarförbundet, f. 72, 17.


Sida 98

Carlsson, Bengt Albert, Fil. D., f. 75, (14) 17.


Sida 111

Carlsson, Alfred, Fil K., f. 82, 17.


Sida 137

Carlsson. Nils, Kauslirád [69], f. 79, (13) 19, tjf. Ericsson. Knut Hilmer [se nedan], 20, Gartz.


Sida 143

Carlsson, Olof, Ledamot av Försäkringsradet [9I], f. 72, 21 (adr. Stockholm).


Sida 143

Carlsson.Johan Gustaf, Lärovadjunkt [736 e].


Sida 144

Carlsson, Johan, Godsägare [976], f. 64, 21


Sida 145

Carlsson, Carl August, Bageriförestándare, f.


Sida 146

Carlsson, Karl Sigurd Anders, Lantbrukar [976], f. 70, 21 (adr. Solberga, Överum).


Sida 148

Carlsson, Carl Vilhelm, Ombudsman, f. 76, 21


Sida 148

Carlsson-Frosterud, Lars Johan, Lägenhetsägare,


Sida 153

Carlsson, Claes Erik, Bankokommissarie [I96],


Sida 180

Carlsson, Claes Erik. tf. Bankokommissarie [rq6]. f. 62, 11, Sundbyberg.


Sida 181

Carlsson, Lars Johan, Postmästare, f. 63, 22, Klippan.


Sida 209

Carlsson, Olof Theodor, RVO,


Sida 212

Jönsson, RVO, f. Hälsingborg. Ljunggren, Robert Carlsson


Sida 218

Carlsson, Johan Axel Fabian, Genmajor [280],


Sida 222

Carlsson, Carl Edvard, Auktionskommissarie,


Sida 225

Carlsson, Carl Peter, Underlöjtn. [432], f. 59,


Sida 231

Leijonhlelm, Carl Gustaf Hugo Carlsson, Frih.,


Sida 241

Carlsson, Gunnar Magnus, RSO, f. 80, 16.


Sida 241

Carlsson, Erik Algot, f. 93, 19.


Sida 241

Schmiterlöw, Carl Axel Edward Carlsson, RSO, i. 69, ll.


Sida 242

Sohmltsrlöw, Vilhelm Samuel Axel Carlsson, RSO, f. 67, 16.


Sida 246

Carlsson-Euro, Lars Sverker, f. 91, 17.


Sida 252

Carlsson, Carl Erik Napoleon, f. 93, 19.


Sida 261

Carlsson, Fredrik Per Kristian, f. 96, 22.


Sida 261

Carlsson, Sven August, f. 91, 16.


Sida 271

Carlsson, Carl Johan, f. 88, 17.


Sida 277

ai Sandeberg, Birger David Carlsson, f. 95, 18.


Sida 278

Carlsson, Axel Baltzar Leonard, RSO, f. 59,


Sida 283

Åkerblom, Nils Carlsson, BMIIKZk I, f. 95, 20.


Sida 284

Carlsson, Erik Hjalmar, RSO, f. 63, 97.


Sida 291

l Hünenberg, Karl Eugen Waldemar Carlsson i. 88, 14.


Sida 295

Carlsson, Egon, Disti-.lantmätare [805], f. 76,


Sida 303

Carlsson, Sven Einar Torsten, Chef för Svea trång/tår, RSO, RVO, f. 79, 22.


Sida 303

Carlsson, Carl Hilding, f. 81, 13.


Sida 315

Carlsson, Carl Peter, f. 59, 11 (I. 19).


Sida 316

Carlsson, Carl Oskar, f. 68, 20 (T.).


Sida 332

von Essen, Magnus Carlsson, Frih., RSp Mer Nav O. f. 01, 22.


Sida 337

f. 59, 10.* Hermelin, Axel Adolf Carlsson, Frih., RSO, KDDOZg I, RRSüSt OQk I, Off Fr HL, RNS:t OO. f.


Sida 338

LOS, f 84, 14.* Lindberg, Carl Carlsson, Adjut. hos H. K. H. Hertigen av Södermanland, f. 83, 15.* Sund-blad, Erik


Sida 341

Carlsson, Adolf Fredrik, i. 96, 21 (fänrik).


Sida 341

Carlsson, Ivar Carl Christian, f. 99, 22 (fänrik).


Sida 346

Carlsson, Johan Gustaf. f. 67, 22.?


Sida 350

Carlsson, Carl Engelbrekt. Uppbördskommissarie (03) 07, RVO, f. 59: 21.


Sida 357

Carlsson, Carl Otto, f. 66, 17, av 1:a lånegr.


Sida 365

Carlsson, August, f. 60, 08.


Sida 376

Carlsson, Olof Albert Herman, f. 81, 17, Bjöma d:o (adr. Björna).


Sida 377

Carlsson, Alfred, f. 58, (86) 17, Hammerdals


Sida 386

Carlsson, Bengt Albert, Förste aktuarie [93],


Sida 402

64, 09. ' Fleetwood, Georg Albert Carlsson. Frih., j. K., Auditör, f. 87, 19, tillika Natur. publ.


Sida 419

Carlsson, Fredrik Vilhelm, M. L., f. 61, (09)


Sida 439

Carlsson, Göran Petter Gustaf, f. 80, 19.


Sida 455

Carlsson, Oscar Teodor, Civilingenjör, f. 87,


Sida 457

Carlsson, Hanna Elisabeth, f. 76, 20.


Sida 466

Carlsson, Oscar Robert Leonard, Sta Linsp., f. 75, 22.


Sida 468

Carlsson, Petter Magnus, Stat.måst., f. 74, 17.


Sida 472

Carlsson, Ivar Hilmer, Stat.mdst., f. 76, 16.


Sida 479

Änn (Vl). Öhrner, Frans Oskar Carlsson, Sta Lmdst., f. 75, 20.


Sida 485

Carlsson, Isidor Frans Oskar, f. 79, 15.


Sida 486

Carlsson, Carl Gustaf. f. 61, ti. 09 (adr. Forsmo).


Sida 492

Carlsson, Gustaf, Civilingenjör, f. 96, tf. 20:


Sida 493

Carlsson, Ivar Dzson, e. Jägmäst., f. 87, tf.


Sida 498

Carlsson, Carl Emil, f. 89, 22.


Sida 498

Carlsson, Ernst Gustaf, f. 84, (19) 22.


Sida 501

Carlsson, Erik Johan. f. 89, (18) 22.


Sida 503

Carlsson, Stig Lennart Manfred, f. 87, 22.


Sida 529

Carlsson, Carl Johan, Fil. K., Kømmin. z' Hama, f. 88, 21 (adr. Nitta).


Sida 540

Carlsson, Anders, Kyrkoh., f. 60, 20 (adr. Dala Husby).


Sida 544

Carlsson, Carl Oscar, Kyrkoh., LNO, f. 51, 95


Sida 546

Carlsson, Sven Johan Alfred, Kyrkoh., f. 73,


Sida 547

Carlsson, Anders August, Fil. K., Kommin. i Ljungby, f. 72, (02) 10 (adr. Ljungbyholm).


Sida 549

Carlsson, Carl Oscar, Kommm., f. 56, 13.


Sida 562

Carlsson, Carl Edvard, Kyrkoh., f. 58, 19 (adr.


Sida 563

Carlsson, Theodor, Kømmin. i Kinnared, f. 56,


Sida 569

Carlsson, Johan Axel, T. K., Fil. L., Kyrkoh.,


Sida 570

Vakant, Kyrkoh.: tf. Lander, Cari Oscar Carlsson, f. 64, 21 (adr. Föllinge).


Sida 571

Carlsson, Per Olof, Kyrkøh., Kontnprost 19,


Sida 584

Carlsson, Oskar Gottfrid Henrik, Fil.


Sida 585

Carlsson, Alfred Bernhard, Fil. D., LSk S, f.


Sida 608

Carlsson, Peter Sigfrid, Fil. K., f. 77, 14, t' modersmålet, historia o. geografi.


Sida 610

Carlsson, Waldemar Emanuel, Fil. D., f. 77,


Sida 620

Carlsson, Johan Gustaf, Fil. K., f. 84, (12)


Sida 624

Carlsson, Arvid Yngve, Fil. K., f. 85, 15, i modersmålet, historia o. tyska.


Sida 635

Carlsson, Wilhelm Leonard, Fil. K., f. 77, 22, i tyska, engelska o. Iranska.


Sida 644

Carlsson, Gustav Erik Vilhelm, f. 93, 21, i slöjd.


Sida 649

Carlsson, Carl, Direktör och Tralikchef, f. 73.


Sida 651

Carlsson, Eric, f. 96, 21, i mek. teknologi o. elektroteknik.


Sida 657

Carlsson, Torsten, f. 93, 18, oi Östra Åsele revir (adr. Åsele).


Sida 660

Carlsson, Carl johan Oscar, f. 71, 10,i Ulrice' hamns revir (adr. Ulricehamn).


Sida 661

Carlsson, Johan Reinhold, f. 92, 21, Skogsmästare.


Sida 669

Carlsson, Karl Magnus, f. 86, 19, Sekreterare (adr. Stockholm).


Sida 674

Carlsson, Emil Werner, f. 62, (89) 12, Sävsjö d:o.


Sida 674

Carlsson, Ernst Leonard, f. 62, (92) 04, Östra Husby d:o.


Sida 686

Carlsson, Egon, Kapten [403], f. 76, 20,i Hntings dm (adr. Hoting).


Sida 694

Carlsson, Anton Sten Sixten, fd. Reservunderlöjtn., f. 72, (03) 14, i navigavd.


Sida 696

Carlsson, Olof, Förste tullkontrollör [635], f.


Sida 724

Carlsson, Alfred Bernhard, Andre bibliotekarie [717]. f. 81, 20.


Sida 724

Carlsson, Oskar Gottfrid Henrik, Docent [7r7],


Sida 741

a! Kllntøberg, Bror August Carlsson, Frih.,


Sida 826

Carlsson-Schenström, John Erik Gustaf, Kapten [446]. f. 77, 19.


Sida 826

Carlsson, Erik Hjalmar, Ryttm. [38r], f. 63, 07.


Sida 826

Carlsson. Gunnar Magnus, Kapten [3I2], f. 4


Sida 826

Carlsson, Sven Einar Torsten, Major [4r4], f.


Sida 841

Sehmiterlöw, Carl Axel Edward Carlsson, Kapten [3r2], f. 69, 17.


Sida 841

Schmlterlöw, Vilhelm Samuel Axel Carlsson, Major [3r3], f. 67, ll.


Sida 913

Carlsson, Carl Oscar, Kyrkoh. [681], f. 51, 21.


Sida 960

Carlsson, Karl Sigurd Anders, Lantbrukare i Solberga, Överum. f. 70, 22, Carlsson, Olof Theodor, Vicekonsul (2571,


Sida 960

Carlsson, Carl Engelbrekt. tf. Taxenkommissarie [474]. f. 59, 16.


Sida 960

Carlsson, August Alfred, Direktör i Oscarshamn, f. 59, 19.


Sida 960

Carlsson, Claes Erik, Kamrerare (1061,f. 62, 19.


Sida 960

Carlsson, Erik Thure, Civilingenjör, f. 42: 83.


Sida 960

Carlsson, Gustaf. fd. Stationsinspektor. f. 41, 97.


Sida 960

Carlsson, Johan, Godsägare, f. 64, 19.


Sida 960

Carlsson, Sven Einar Torsten, Major [4r4],


Sida 1 092

Carlsson, Carl Algot, f. 67, 15, Emmaboda (1915) m. medikiörrád i Kosta.


Sida 1 115

Böös. Carl Carlsson, Mariningenjör (4471, Sekreterare, f. 88, 22.


Sida 1 118

Carlsson, Lars Robert, Flottningschef, f. 81.


Sida 1 145

Carlsson, Carl [se ovan], Chef och Ingenjör, l Norra Östergötlands järnvägs- 08.


Sida 1 156

Carlsson, Carl, Verkst. direktör [I303], f. 73,


Sida 1 190

Carlsson, N., Kansliråd . . 69, 13