Sveriges statskalender - 1923

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Resultat : EMIL


Sida 55

swonsson, Oscar Emil, Hovintendent (151, f.


Sida 66

Konungens Högsta domstm_ l Sundberg, Gustav Emil, Ledamot av Konungens n Lagrád, Kmstk NO, f. 63, 06.


Sida 71

Statssekreterare, Söderwall, Knut Emil, J. K., Revsekret., K NO2kl, r. 74, (20) 22.


Sida 91

_Sekreterare_ Rune, Anders Emil, Distriktssekreterare o. ombudsman [5R5], f. 80, 21.


Sida 109

[mo-ror] Forsberg, Johan Emil, f. 84, 17.


Sida 120

Eekermöm, Ivan Jakob Birger Adolf Arthur Emil. f. 79, 15.


Sida 140

74, 19, lit. Sandezren, Erik Otto Emil [se nedanj, 20.


Sida 155

(14:e lönegraden.) Dillner, Anders Emil, f. 76, 21.


Sida 173

reg., Dalreg. (L200 kr.) Lyberg, Ernst Emil, Rádman [523], f. 74, 15, Vice krigsdomare vid d:0.


Sida 181

f. 50, 04, Västervik_ Nyberg, August Emil, Komminister [660], f.


Sida 214

84, 22. i VÀstervik. HÀggblad, Jonas Emil, f. 67, 13.


Sida 215

Visby. Ekman, Carl Emil, NederlÀndsk Vicekonsul, RNO, RVO, ROld l-IFOIk I. RPr R Ö04kl o. Kr O4ki,


Sida 217

Mörcke, Bror Birger Emil, Genmajor [280],


Sida 226

Möreke, Bror Birger Emil. (förutv. statsråd), Chef för I. arméfördelningen, KSOlk1. KBr Emp Olkl, KDDOlgr, KFr HL,


Sida 233

Emil, Knut Hugo Adolf, RFinl VROlkl, f.


Sida 238

Gylden, Yves Hugo Olof Emil, f. 95, 20.


Sida 242

Öz/errle och chef Sundin, Claes Emil, Chef för 9:e inf brigadm, KSOlkl, Per SLSOZk I, RRSASt OQk Imkr o.


Sida 261

Nordenankar, Fredrik Wilhelm Johan Emil, Kasemo/f., RSO, f. 72, (lö) 17.


Sida 293

Gottlieb, Karl Johan Torsten Emil, Rkvm, f.


Sida 300

RSO, f. 67, 03, Lind. Otto Emil, Major i arm., RSO, f. 70, 03.


Sida 316

f. 61, 20 (lnt.).* Fredriksson, Frans Emil, f. 61, 20 (Int.).' Isaksson, Karl Johan, f. 69, 20 (I. 20).


Sida 327

f. 68, 20.* Lybeck, Otto Emil, (förutv. statsråd), KVO2kl, RSO, RNO, St-Off It Kr O, KFin IVROQk I, KSp


Sida 331

f. 95, 19.* Wirström, John Gustaf Emil, f. 95, 19.* Forshell, Sten Anders, RFinl VRO2kl, f. 95,


Sida 332

Mauritz. f. 97, 22.* Uggla, Claes Emil, tjg. vid skeppsgkáren i Marstrand, f. 97, 21.' Rosander. Johan Torsten Hildemar, f.


Sida 340

Gustaf, f. 97, 19.* Åkesson, Hans Emil, f. 97, 19 (fänrik).* Petersson, Carl Wilhelm, Navigskolförestándare 1822]. f. 68, 99.


Sida 344

f. 76: 06A Åkerlund, Nils Gösta Emil, Tygmäslare i Vaxhnlmsfästning, RSO, RRS:t AO3kl, f. 77, 07.* Wahlberg, Birger, RSO, f.


Sida 344

RSO, f. 76, 11.1* Hardback, Gunnar Emil, Fortche/ d V. Hästholms fort, RSO, f. 77, 11.1' Broman, Karl Otto Johan,


Sida 360

Hanéll, Tyko Willy Emil, f. 88, 19.


Sida 375

von Schultz, Anders Laurentius Fritz Emil, v. Hhövd., RVO, f. 61, 95.


Sida 376

17, tjf. Nyman, Carl Emil [se ovan], 20, Bodums d:0 (adr. Backe).


Sida 414

Direktör av Gülich, Carl Jonas Emil, Kapten, 3:e klass. [301], f. 80, ll.


Sida 419

von Wachenløldt, John Emil, M. L., RNO, f.


Sida 421

Trotzig. Ragnar Carl Emil, M. L., f. 94, 22, i Föllinge d:0. ' Krenzisky, Jacob Levin, M.


Sida 425

Läkarstnten. [547] Tholin, Claes Emil, Led. av Arbetsrádet [89],


Sida 433

(Adr. Hässleby.) Wadstein, Nils Emil, M. D., Överläkare, KVO 2kl, RNO, f. 63, 00.


Sida 440

Åkesson, Johan Emil, f. 70, 17.


Sida 443

19. L: pøstup' Lugåtfeâgs Sven Jakob Emil' f' Svanesund (4). , Postmästare. Lind, Knut Robert [563], f. 75, Ulmdmm" m'


Sida 444

Postmästan. Öhrström, Carl Emil, f. 59, 19.


Sida 450

Postmástare. Blomdahl, Gustaf Emil, f. 68, 17.


Sida 454

Filed Postmästare. Bucht, Gustaf Emil, f. 58, 11.


Sida 454

Färrddsförvaltare. Stern, Carl Emil, f. 76, 20.


Sida 459

Carl Otto Td-k PmÅ Sandsjö! Arvid Emil: f' 66?


Sida 466

Sköldinge (V). Dahllöl, Karl Emil, Stat.mzist., f. 70, (09) 16.


Sida 473

f. 77, 16. Å Mellberg, Johan Emil, Stat.mdst., f. 63, (14) 17.


Sida 474

av /e/ass I. Westberg, Karl Gustaf Emil, f. 78, 19 (adr.


Sida 487

skarstedt, Carl Emil, Kapten [6I6], RVO, f.


Sida 500

Tu Il/árvaltare Torrén, Oscar Emil, f. 60, 12.


Sida 501

f. 76, (07)08. Tullkontrollör. Andersson, Gustaf Emil, Peterson, Richard, f. 82, 10. Skeppsmätare, f. 77, 20.


Sida 504

Kammarskriu. Boberg, Laurentius Emil, f.


Sida 526

(Skarab. l.) Boström, Karl Axel Emil, Kyrkoh., Kontrprost 20, i. 56, 92 (adr. Gudhem).


Sida 529

Gill/cred o. Strdngsered. (Ålvsb.l.) Berglund, Johan Emil, T. L., Kyrkoh., LNO,


Sida 531

Vakant, Kommiøu, tf. Härberger, Axel Emil, Fil. K., f. 87, 18 (adr. Oxelösund).


Sida 531

o. Bdráø. (Söderm. l.) Rosell, Johan Emil, Kyrkoh., f. 61, 17 (adr.


Sida 545

Fröryd, Raøøzkvi/la o. Bäøêaåy, Floran, Johannes Emil, Kyrkoh., f. 59, 17


Sida 551

Östra Äspinge. (Malm. I.) Lundblad, Lars Emil, Fil. K., Kyrkoh., f.


Sida 552

Södra Åsum. (Malm. l.) Kellgren, Anders Emil, Kyrkoh., f. 82, 17 (adr.


Sida 564

Bjuryârøz. (Örebro l.) Wallqnlst, Oskar Emil, Kyrkoh., f. 54, 00 (adr.


Sida 615

Persson, v Per Emil, Fil. K., f. 77, 07. i modersmålet, tyska o. engelska.


Sida 628

f. 66, 01. l Llndhrzi Oskar Emil, F11- K" f- 67: (04) 09.


Sida 633

Öberg, Per Oskar Emil, Fil. L., t. 75, (08)


Sida 637

Örtqvist, Johan Emil, Fil. K., f. 64, tf. (13)


Sida 642

Ågren. Karl Henrik Emil, Fil. D., f. 83, 18.


Sida 675

84, 18, Malmö. Å Bokelund, Charles Emil, f. 65, 10, Hälsingbarg.


Sida 697

h- 1906. _ Roempke, Axel Oscar Emil, Direktör [950], Ord/örande 17, f. 59, 17.


Sida 701

08 " Schück, Johan Henrik Emil, Prof. emer. [7I7],


Sida 719

Mörcke, Bror Birger Emil, Gemmajor [280],


Sida 738

64, 07. ' Schück, Johan Henrik Emil [se ovan], 20.


Sida 740

f. 58, 19. ' Klnander, Carl Emil, Riksgäldsfullmäktiges ordförande [2II], Verkställande direktör, f.


Sida 743

anstalter och stiftelser. [872-876] Hallberg, Hans Emil, tjg. e. o. Hovpred. [713], VerkstÀllande direktör, f. 56, 11.


Sida 743

Lewander, Adolf Fredrik Charles Emil, fd.


Sida 746

Lewander, Adolf Fredrik Charles Emil, fd.


Sida 808

Danmark, 17 IL Mannerheim, Carl Gustaf Emil, Frih.. General, Finlands fd. Riksförr-stándare, 19 W/a.


Sida 811

[912] Möreke, Bror Birger Emil, Gemmajor [280],


Sida 826

von Brömssen, Ludvig Arthur Emil, fd. Major, RPda CO, Siam Kr O4kl, f. 42, 89.


Sida 838

Nordenankar, Fredrik Wilhelm Johan Emil, Major [340], f. 72, 15.


Sida 846

Åkerlund, Nils Gösta Emil, Kapten [458], f.


Sida 850

von Enckevort, Gerhard Emil, Preussisk fd.


Sida 854

von Le Bret Nucourt, Karl Ludwig Emil, Bayersk fd. Gen.major, 91.


Sida 864

von Wlnterleld, Ludwig Max Emil, Preussisk fd. Kapten, 11.


Sida 866

f. 63, 18 6/6-Schück, Johan Henrik Emil, Prof. emer. [7r7],


Sida 878

Sjöstrand, Abbe Johan Emil, J. o. Fil. K., fd. Revsekret., f. 52, 11 5/5.


Sida 905

f. 63, 09, Roempke, Axel Oscar Emil, Direktör i jönköping, RVO. f. 59, 16.


Sida 912

Österman, Carl Emil, Vice-professor [845], f.


Sida 924

Sachs, Aage Axel Emil_ Sekreterare i Danska Finansministeriet, Överrättssakiörare, 21.


Sida 924

Seiftert, Tyskt Medicinalrád, 19, Sellström, Oscar Emil, Argentinsk id. Overste,


Sida 926

undersökning, 19. _ Werner, Hugo Carl Emil, Professor vid Lantbrukshögskolan i Berlin, 93.


Sida 937

59, 20 5/3. > Wadstein, Nils Emil, Överläkare [554], f. 63,


Sida 962

[976] Dahlander, Magnus Emil, Länsarkitekt [629] i. 62, ll.


Sida 964

Egnell. Fritz Carl Emil, Civilingenjör i Stockholm, f. 77, 22.


Sida 976

Carl Emil, Komm.kapten [445], f. Carl Otto, Kamrerare [I96]. f. 63, Holmberg,


Sida 985

Lewander, Adolf Fredrik Charles Emil, fd.


Sida 991

Köpman [950], f. [976] Magnusson, Anders Emil, Byggmästare [950],


Sida 1 005

von Schultz, Anders Laurentius Fritz Emil, Kronofogde [494], f. 61, 12.


Sida 1 020

Öman, Lars Emil, Postmästare [570], f. 56,


Sida 1 025

i Barclay, Hans Marius Emil, Norsk Fiskeriinspektör, 04.


Sida 1 028

von Coriander, Eric Emil, Rysk Bergsingen.


Sida 1 035

Knudsen Julius Emil. Bergverksdirektör i Miihlbach, Norsk undersáte, 02.


Sida 1 067

Nordenankar, Fredrik Wilhelm Johan Emil, Major [340], Sekreterare, f. 72, 17.


Sida 1 088

Olson. Oskar Emil [976], f. 67, 05.


Sida 1 089

Ekman. Carl Johan Jacob Emil, Grosshandl., Kassafårvaltare, f. 83, 16.


Sida 1 094

Ljungberg. Anton Gustaf Emil [976], f. 60, 11, Sala (1755).


Sida 1 095

(Sjöberg, Bror Hjalmar Emil, f. 59, (05) 14, Ljusdal (1899) m. medik.förrád i Färila (1911).


Sida 1 129

Roempke. Axel Oscar Emil, Direktör [950], , Ordförande, f. 59: 09.


Sida 1 155

l- Iulthauder, Per Emil. Underlöjtn. [432], Vice verkst. direktör 18, f. 58, 07.