Sveriges statskalender - 1923

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Resultat : LARSSON


Sida 102

Larsson, Viktor, Riksgäldslullmäktig [21r], f.


Sida 105

Larsson, Emil Ludvig. f. 72, 21.


Sida 110

Larsson, Axel Julius, f. 70, 20.


Sida 112

Larsson, Lars-Henrik Eugén, f. 87, 18.


Sida 122

Larsson, Sven Gustaf [632], f. 93, 22, dzø.


Sida 125

Larsson, Axel Samuel Emanuel. Fil. K., Byråchøf [se nedan]. RNO, f. 83, (18) 20.


Sida 157

Larsson, Oscar, Hemmansägare, RVO, f. 51,


Sida 160

Larsson, Viktor, Redaktör, t. 69, 20.


Sida 166

Larsson, August Teodor, f. 68, 15 (adr. Östersund).


Sida 178

Larsson, Henrik Johan Emanuel.


Sida 240

Larsson, Claes Hugo, f. 96, 19.


Sida 244

Larsson, Ernst Ruben Georg, f. 94, 20.


Sida 269

Block, Emil Vilhelm Georg Larsson, f. 79,


Sida 272

Larsson, Gösta Vilhelm, f. 93, 18.


Sida 290

Larsson, Bengt Laurentius, f. 96: 21.


Sida 304

Larsson, Johan Gerhard, f. 96, U. 21.


Sida 310

Larsson, Karl Otto, M. L., f. 91, 18.


Sida 311

Larsson, Max Albert Maria, M. K., f. 87, 14.


Sida 312

Larsson, Richard, f. 93, 21.


Sida 312

Larsson, Nils Johan [375], f. 67, 13.


Sida 317

Larsson, John Ludvig, f. 72, 22 (I. 17).


Sida 321

Larsson, Lars Christian, f. 68, (06) 20.


Sida 343

Larsson, Sven Valfrid, M. L., f. 93, 21.


Sida 351

Larsson, Johan Samuel, f. 83, 21.


Sida 355

Larsson, Gustaf Herman, f. 81, (12) 17, Västerrakame d:0 (adr. Eskilstuna).


Sida 358

Larsson, Sven Emil, f. 78, (05) 17, Reftele dso (adr. Forsheda).


Sida 367

Larsson, Carl Robert, f. 83, 17, Lelángens d:o (adr. Bengtsfors).


Sida 367

Larsson, Martin Julius, f. 88, 20, Kung-Säters d:0 (adr. Sundholmen).


Sida 368

Larsson, Carl Johan, f. 58, (93) 17, Hova distr.


Sida 371

Larsson, August Rudolf, f. 71, (01) 17, Ljusnarsbergs dlslr. (adr. Kopparberg).


Sida 383

Larsson, Oscar Edvin, f. 80, 20, undervisniøzgsroteln.


Sida 386

Larsson, Oscar Edvin, Borgarråd [50r],§.80, 20.


Sida 387

Larsson, Gustav Adolf, Fil. K., f. 83, (13) 18.


Sida 389

Larsson, Lars Reinhold, Handlande, f. 69, 21.


Sida 391

Larsson, Johan Oscar, f. 64, 21.


Sida 392

Larsson, Carl Gustaf Einar, f. 88, 13.


Sida 393

Larsson, Johan Reinhold Konstantin, RVO, f.


Sida 401

Larsson, Johan Wilhelm, f. 72, 22.


Sida 402

Larsson, Lars johan - Wilhelm, Stadsfogde, f.


Sida 416

Larsson, Johan Emanuel [se nedan], 20.


Sida 421

Larsson, Hans, M. L., f. 89, 22, i Hoting, d:0.


Sida 421

Larsson, Sven Adolf, M. L., f. 94, 22, i Alnâ dza.


Sida 434

(Adr. Asunden.) Orton, Vilhelm Josua Larsson, M. L., Överläkare, f. 82, 17.


Sida 437

Larsson, Johan Henrik Emanuel, Fängläkare [226], f. 65, 04, Örebro.


Sida 442

Larsson, Axel Georg Leopold, f. 72, 18.


Sida 444

Larsson, Gustaf Adolf, f. 61, 17.


Sida 453

Larsson, Per Ludvig [572], f.


Sida 468

Larsson, Anton Fredrik, Bandirektör, RVO,


Sida 471

Larsson, Lars, Stazâmäst., f.


Sida 473

Larsson, Carl Petter, Stat.mzist., f. 62, 16.


Sida 474

Larsson, Karl Ivar, Löjtn. [6r6], f. 88, 19


Sida 475

Larsson, Oscar Linus, F. sta Lskriv., f. 72,


Sida 479

Järpen (V). Pihlström, Karl Johan Larsson, Sta Lmdst., f. 73, 17.


Sida 481

Larsson, Axel, Sta Lmäst., f.


Sida 481

Larsson, Adolf Theodor, F. sta Lskriv., f.73, 13.


Sida 484

Larsson, Johan Petter, Stat.mást., f. 79, (16) 22.


Sida 490

Larsson, Karl Ivar, Signalingenjör [597], f.


Sida 492

Larsson, Karl Teodor, f. 92, tf. 20.


Sida 494

Larsson, Ivar Laurentius, f. 85, tf. 18.


Sida 499

Larsson, Sven Gustaf, tig. i Gøneraltullxn, Almgren, Hugo Wilhelm, f. 87, 22.


Sida 503

Larsson, John Ludvig, f. 60, 98.


Sida 503

Larsson, Gustaf Alfred, f. 91, 22.


Sida 504

Larsson, Fritz Rudolf Teofil, f. 91, 21.


Sida 513

Larsson, Karl Oskar, lfyrkoh., f. 75, 14 (adr.


Sida 523

Larsson, Anders Robert, tf. Rektor [732], f.


Sida 527

Larsson, Oskar Kristian. Kommin. i Brandstorp, f. 81, (20) 22 (adr. Brandstorp).


Sida 541

Larsson, Ludvig, Lektor [735], f. 60, 93.


Sida 552

Larsson, Nils Pål, Fängpred., Kyrkoadi., f.


Sida 567

Larsson, Johan Adolf, Kommin. i Brálanda,


Sida 576

Larsson, Carl Wilhelm, Kyrkoh. [7x3], f. 59,


Sida 577

Larsson, Carl Wilhelm, Ifyrkoh., LNO, f. 59, (98) 05.


Sida 586

Samzolius, Jonas Axel Teodor Larsson, Fil. L.,


Sida 587

Larsson, Hans, Fil. D., KNO2k1, LLHS,f. 62,


Sida 603

Larsson, Jonas Hugo, Fil. D., Lektor. f. 87, tf. 20.


Sida 607

Larsson, Erik Arvid. Fil. M., f. 90, 21, i geografi och biologi.


Sida 607

Larsson, Anders Robert, Fil. D., Lektor, RNO.


Sida 611

Larsson, Karl Erik Vilhelm, Fil. K., f. 81, (11) 17, modersmålet o. historia.


Sida 615

Larsson, Ludvig, Fil. D., RNO, f. 60, 93, i modersmålet o. tyska.


Sida 619

Larsson, Ernst Gustaf Hugo, Fil. D., RNO, f.


Sida 621

Larsson, Anton, T. 0. Fil. K., i. 76, 19,1' kristendom o. modersmålet.


Sida 625

Larsson, Agnes Christina, f. 89, 19, i biologi o. kemi. v_ Owzzäzgsldrare.


Sida 627

Larsson, Nils Alfred, Fil. M., f. 87, 14, imatematik, fysik o. kemi.


Sida 635

Larsson, Ernst Wilhelm, Fil. K., f. 71, 06. i matematik, fysik, kemi o. biologi.


Sida 636

Larsson. Carl Gustaf, Fil. L.. f. 89, tf. 21, Motala.


Sida 641

Larsson, Fredrik Bernhard. f. 75, 13.


Sida 642

Larsson, Johan Leonard, Fil. K., Civilingenjör,


Sida 642

Ryda, Åke Nikolaus Larsson, Fil. K., Lektor,


Sida 646

Larsson, Frans Henrik, f. 83, (19) 21 (adr. Filipstad).


Sida 658

Larsson, Lars, f. 86, (16) 20, á Norra o. Västra Hälsinglands 41:0 (adr. Ljusdal).


Sida 662

Larsson, Karl Laurentius Johan, Lantbrukare [976], f. 54, 08.


Sida 665

Larsson, Nils, f. 70, tf. (13) 22, i Kristianstads län (adr. Klagstorp, Näsum).


Sida 669

Larsson, Harald. f. 91, 20, Gamleby, Kalmar län (adr. Gamleby).


Sida 673

Larsson, Artur Ragnar, f. 84, 11, Knivsta 11:0.


Sida 674

Larsson, David Emanuel, f. 91, 21, Emmaboda d:o.


Sida 676

Larsson, Lars Adolf, f. 86, 22, Herrljunga d:0.


Sida 678

Larsson, Adrian Eberhard, f. 75, (14) 18, Torps distr. (adr. Fränsta). -Sandell, Karl Gustaf Oskar, f.


Sida 679

Larsson, Nils Johan, Regveterinär [375], f. 67, ti. 02.


Sida 691

Larsson, Viktor, sjökapten, f. 74, tf. 19


Sida 691

Larsson, Axel Petrus, sjökapten. f. 76, tf.


Sida 695

Larsson, Ernst Frithiof, Tullkontrollör [637],


Sida 696

Larsson, Nils Petter, sjökapten, f. 75, 19, Vice ordförande.


Sida 708

Larsson. Johan Magnus, Bruksägare, f. 34, 92.


Sida 737

Larsson, Hans, Prof. [7r8], f. 62, 18.


Sida 742

Larsson, Carl Wilhelm, Kyrkoh. [713], Ordförande 20, f. 59, 17.


Sida 879

Larsson, Hans, Professor [718], f. 62, 19 e/e.


Sida 898

Larsson, Alarik, Gruvingenjör vid Stribergs gruva. RVO. f. 46, 21.


Sida 898

Larsson, Anders, Konsuls n. h. o. v., fd. Vicekonsul i Riga, RVO, f. 53, 14.


Sida 898

Larsson, Karl Oskar, fd. Skeppsmätningsöverkontrollör, RVO, f. 53, 20.


Sida 898

Larsson, Lennart Fredrik Laurentius, Grosshandl. i Stockholm, RVO, f. 80, 20.


Sida 898

Larsson, Axel Samuel Emanuel, Byråchef [r18], f. 83, 22.


Sida 898

Larsson, Ernst Gustaf Hugo, Lektor [736 c],f.


Sida 898

Larsson. Ludvig, Lektor [735], i. 60, ll.


Sida 913

Larsson, Carl Wilhelm, Kyrkoh. [7x3], f. 59,


Sida 984

Larsson, Lennart Fredrik Laurentius, Grosshandlare [950], f. 80, 16.


Sida 984

Larsson, Karl Laurentius Johan, Lantbrukare i Bondarve, f. 54, 15.


Sida 984

Larsson, Nils, Fil. D., fd. Semimadjuxikt, f. 44,


Sida 984

Larsson, Oscar, Hemmansägare i Mörtlösa [204], f. 51, 02.


Sida 984

Larsson, Adolf Emil, Disponent, fd. e. Jägrn.,


Sida 984

Larsson, Anders, Konsul [950], f. 53, 03.


Sida 984

Larsson, Anton Fredrik, Bandirektör [59x],


Sida 984

Larsson, Carl Fredrik, Direktör i Stockholm,


Sida 984

Larsson. Gottfrid, Bildhuggare i Stockholm,


Sida 984

Larsson, Hans, Lantbrukare i Vinstorp, f. 52, ll.


Sida 984

Larsson, Johan, Lantbrukare i Presstorp, f.


Sida 984

Larsson, Lars, Lantbrukare i Huveröd, f. 59,


Sida 984

Larsson, Per August, Lantbrukare i Säby, f.


Sida 1 079

Larsson, Viktor, Riksgäidsiullmäktig [211], Vare ordförande, t. 69, 19.


Sida 1 092

Larsson. Abraham Athanasius, f. 58, (04) 11, Svedala (1905).


Sida 1 095

Larsson, Frans Oscar, t. 71, 17, Järn (1917).


Sida 1 098

Larsson, Carl Gustaf, tf. Rektor [745], f. 89,


Sida 1 100

Larsson, Ernst Eugen. Fil. K., f. 85, 13. Nordvästra Skánes folkhögsk. i Munka-Liungby (1913), Kristianstads län.


Sida 1 101

Larsson, Lars Erik, Andre jordbrukskonsulent,


Sida 1 102

Larsson, John, Mejørikonsulent, f. 64, 92 (adr.


Sida 1 102

Larsson, Erik Leonard, jnrdbrukskonsulent, f.


Sida 1 104

Larsson, Carl Wilhelm, Kyrkoh. [713], Vice ordförande. f. 59, 06.


Sida 1 104

Larsson, Olof, f. 59, 07 (adr. Hafenstrasse


Sida 1 114

Ståhl, Karl Erik Ragnar Larsson, J. K., f.


Sida 1 120

Larsson, Lars Emil, Fil. K., Redaktionssekreterare, f. 65, 10.


Sida 1 142

Larsson, Anton Fredrik, Bandirektör [591], av K. M:t förordnad ledamot, f. 73, 11.


Sida 1 143

Larsson, Anders, f. 80, 19.


Sida 1 144

Larsson, Johan Viktor, Karnrerare, f. 56, 90.


Sida 1 144

Larsson, David Herman, Kontrollör, f. 84, 22.


Sida 1 149

Larsson, Karl Daniel, Verkstadsingenfär av 2:a kl., f. 88, 19.


Sida 1 155

Larsson. Per August, Lantbrukare [976], Vice ordförande 20, f. 56, 98.


Sida 1 165

Larsson, Arvid Leander, f. 60, 16.


Sida 1 240

Larsson, N., fd. Adjunkt . . . 976