Sveriges statskalender - 1923

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Resultat : RUDOLF


Sida 67

Leijonhnivud, Bo Knut Sten Rudolf, Frih., J. K., Kmstk NO, KPKO, f. 68, 11.


Sida 68

, til. -Cederschiöld, Pehr Staffan Robert Rudolf, J. K.,


Sida 70

Stridbeck, Bror Axel Gustaf Rudolf, J. K., Legrád, RNO, TMO3kl, Oll Gr Fr O. Offlt S:t MLO, RBad


Sida 72

Expeditionst/zef Wiinbladh, Thorsten Otto Rudolf, J. K., Kanslirád i Försvarsdep., KN02kl. f. 84, 20.


Sida 74

Ädelgren, Nils Rudolf, J. K., f. 79, (17) 20.


Sida 89

Frendln. Gustaf Daniel Rudolf, Kapten [446],


Sida 174

+ 125 kr.) Ekman, Claes Rudolf. Borgmästare [5r9], f. 62, (93) 15. Skaraborgs reg.. Livregss husarcr, Göta trzingkdr. (2500


Sida 188

Søzialattachei Sjöstrand, Erik Rudolf, Förste aktuarie [88],


Sida 212

Harald' f' Stockholm. Wennberg, Set Harry Rudolf, Visby. Lundberg, Karl Axel Edmund, RVO' f' 72? m'


Sida 214

Sundsvall. Nylén, Axel Rudolf, f. 63, 20.


Sida 253

Majorna Stridbeck, Karl Vilhelm Rudolf, Kasemoff., RSO, f. 73, 18.


Sida 254

Andréen. Olof Per Rudolf. f. 93, 19.


Sida 255

Jårpe. Hjalmar Adolf Rudolf, Ba Llzikare, f.


Sida 256

Busck. Karl Filip Rudolf, f. 94, 18.


Sida 266

von Mühlentels, Karl Emil Rudolf, f. 86, 12.


Sida 287

Malllng, Jockum Jens Henrik Rudolf, RSO,


Sida 303

Bellrage, Idar Fredrik Rudolf, Kaserno/f. vid T. 2. RSO, f. 72, 10.


Sida 329

NI4kl, f. 72, 02.* Fröding, Anders Rudolf, Chef får 1:a ekonomioch 1:a hantverkskompma, RSO, RDDO, RPr Kr O3kl, Siam VE05kl,


Sida 329

f. 82, 11.* Frendiu, Gustaf Daniel Rudolf, tig. i Marinfärv., Lärare vid Sjökrigshögskolan, RR S:t St O3k>1, f. 81, 12.*


Sida 335

Louis, f. 95, 20.' Hahn, Erik Rudolf, f. 97, 20.* Wlngård, Jens Ragnar, f. 96, 20.


Sida 343

64, (13) 14.* Bolling, Sam Torsten Rudolf, Chef för Karlskrona kustar Lreg. och Artilleribe/álh. i Karlskrona fästning, KSOlkl, LOS, f.


Sida 344

Gillis, f. 93, 18.1' Kolmodiu. Karl Rudolf_ f. 96, 18.* Runius. Torsten, f. 95, 18.11* Rystedt, Harald Fredrik, f. 94,


Sida 350

i. 82, 17, tjf. Envall, Harald Rudolf, f. 84, 22.


Sida 351

l-Iárleman, Gustaf Rudolf, KNO2kl, RVO, KNed ONO, KFIIIIVROQk I, KNSÅOOZkl, RDDO, RPr RÖO3kl, RPr Kr O3kl,


Sida 366

Örner, Simon Rudolf, f. 64, (08) 17, Bullarens


Sida 411

Stationsort: Gävle.) Yrkesinspektör. Schenson, Gustaf Rudolf, Civilingenjör, RVO, f. 58, (05) 12.


Sida 440

Postmistara. Kindblom, Karl August Rudolf,


Sida 441

Postmästare. Lundberg, Johan Rudolf [562].


Sida 444

Laséem Gustaf Laurentius Rudolf, [564], f. 68, (15) 21, tf. Juhle, Axel August Martin. Förste postexpeditör [564],


Sida 451

Postmästare. Lindh, Axel Rudolf, f. 66, (13)


Sida 466

Rosersberg (V). de Try. Simeon Rudolf, Stat.mäst., f. 65, (13) 19.


Sida 475

Arlöv (Ill). Lokrantz, Carl August Rudolf, Statxinsp., f. 77, (14)


Sida 495

von Horston, Henrik Rudolf, fd. Major [920], f.


Sida 498

von Schoultz, Jakob Rudolf, f. 79, 11.


Sida 500

Tullöverkonirøl- Nordenstlerna., Otto Rudolf, lör. f. 64, 22.


Sida 500

1:e iullkontrol. Dahlgren, Carl Rudolf, f. 69, lörer. 19.


Sida 509

Forsmark. (Sthlms l.) Breitholtz, Torsten Nils Rudolf, K91koh.,f.


Sida 529

(Skarab. l.) Lundblad, Johan Gustaf Rudolf, Kyrkoh., Kontr.prost 17, LVO, f. 48, (87) 94 (adr. Sandhem).


Sida 546

Färläsa Stéonhott, Gustaf Rudolf, Kyrkoh., f. 4.7, Ol (adr. Förlösa).


Sida 598

Vakant, 177. Ljunggren, Martin Rudolf, Revisor, f. 86, ti. 22.


Sida 620

Rudolf, August Waldemar, f. 82, (16) 20, i musik.


Sida 630

lssén, Per Rudolf, Fil. K., f. 83, 13, i tyska, engelska o. franska.


Sida 653

Bellander, Bror Paul Rudolf, Direktör [976],


Sida 735

78, 14. ^ Bolling, Sam Torsten Rudolf, Overste [458],


Sida 748

Wennberg, Set Harry Rudolf, Konsul, f. 72,


Sida 812

Bolling. Sam Torsten Rudolf, Överste [458].


Sida 819

Keppler, Karl Ludwig Johannes Rudolf, Preussisk fd. Genlöjtn., 07.


Sida 824

f. 53, 00. -Belfrage, Idar Fredrik Rudolf, Kapten [4r4],


Sida 832

von Holsten, Henrik Rudolf, fd. Major, RVO, i.56, Holm, Harald Gudmar Andreas, fd. Kapten.


Sida 837

Malling, Jockum Jens Henrik Rudolf, Kapten [388], f. 74, 16.


Sida 851

von Fransecky, Henrik Wilhelm Gustaf Rudolf, Preussisk fd. Major, 11.


Sida 852

Hambruch. Paul Max Herbert Rudolf, Tysk Marinkapten, 18.


Sida 855

Maliinarich von Siibergrund von Kollinensieg, Eugene Rudolf, fd. Osterrikisk-Ungersk Kommendör, 04.


Sida 856

von Oppen, Gustaf Wilhelm Kristian Rudolf.


Sida 867

Leijonhufvud, Bo Knut Sten Rudolf, Frih., Justitierâd [§31 f. 68: 21 3/3.


Sida 871

von Seldeneck. Wilhelm Rudolf. Frih., Badisk fd. Kammarherre, 08, m. kedja.


Sida 875

Goetsch, Paul Johann Eduard Rudolf, Tysk Envoyé, 09.


Sida 877

fessor. l O. Schönbach, Maximilian Hermann Rudolf, Tyskt Gehöverfinansrád. ll.


Sida 879

f. 50, 18 'alla Röding, Gustaf Rudolf, Fil. D., fd. Lektor, LVVS, f. 47, 19 30/4.


Sida 882

von Erckert, Friedrich Karl Viktor Rudolf, Tysk Envoyé, 08.


Sida 884

von Seekendorii, Daniel August Hubert Rudolf, Frih., Verkl. geh. råd, fd. President i Tyska Riksrätten, 91.


Sida 891

48, 09. , Eklund, Carl Anders Rudolf, Revsekret. [58],


Sida 904

Bruksägare Petersson, Berndt Rudolf, fd. Borgmästare, RVO, f. 50, 12.


Sida 908

Stridbeck. Bror Axel Gustaf Rudolf, Leg.rád [60], f. 79, 20.


Sida 915

Andress, Christian Ludwig Heinrich Rudolf, Tyskt Sanitetsrád, 18.


Sida 932

von Seldeneck, Wilhelm Rudolf, Frih., Badisk fd. Kammarh., id. Overjägmästare, 06.


Sida 954

Bellander, Bror Paul Rudolf, Direktör i Stockholm, f. 74, 19, Bellander, Nils, Reg Jäkare [411], f. 65,


Sida 963

l O. Drangel, Carl Otto Emil Rudolf, Tullöverkontrnllör [631], f. 57, l O. Drangel, Helge Viktor Hugo Alexander, Grosshandlare i


Sida 969

[r96], f. 76, Fries, Mårten Anton Rudolf, Grosshandl.i Stockholm, f. 51, 16.


Sida 976

von Hofsten, Henrik Rudolf, fd. Major [976],


Sida 999

f. 59, 21. > Petersson, Berndt Rudolf, [950], f. 50, 99.


Sida 1 000

L976] Peterzens, Axel Fritiof Rudolf, Prot.sekret.


Sida 1 016

Wennberg, Set Harry Rudolf, Vicekonsu1[259].


Sida 1 027

Biiiirenvan Heyst, Hendrik Rudolf, fd. Svensk Vicekonsul i Vlaardingen, 22.


Sida 1 039

Messersclimldl gen. von Arnim, Friedrich Max Rudolf, fd. Kriminalkommissarie i Berlin, 08.


Sida 1 088

57, 15, Hålsmgborg, Torén, Per Gustaf Rudolf, M. L., f. G3, 17, d:o.


Sida 1 121

Green. Ernst Rudolf. Redaktör. f. 82, 15.


Sida 1 141

ordförande, f. 59, 07-Heyden, Oscar Peter Rudolf, v. Hhövd., Verksl. direktör, f. 67, 16.


Sida 1 164

22. ° ' _ Malmborg, Sigurd Rudolf, Bankdirektör [1480], smalands m' pl-_ovlnsers i_33, 22_ teksforenlng.