Sveriges statskalender - 1923

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1923

Sveriges statskalender - 1923

Källa : FamilySearch

Resultat : WILHELM


Sida 43

z)OSCAR CARL WILHELM, Sveriges Arvfurste, Hertig av Västergötland. Född d. 27 febr. 1861. Förmäld d. 27


Sida 54

Aminoff, Georg Erik Carl Wilhelm, f. 95, 20.


Sida 63

von Koch. Nils Thomas Wilhelm, Ollzsjmt,


Sida 75

rörande kontrøilvdserzdet m. m. Zethellus, Fredrik Wilhelm, Overdirektör [118],


Sida 78

von Oelrelch, Carl Axel Wilhelm, RNO, f. 65, (01) 09, Ordförande a' division och i Vattenöverdomstolen.


Sida 80

von Oelreich, Carl Axel Wilhelm, Hovrättsrád [se ovan], 20.


Sida 85

Clzef Riben, Carl Fredrik Wilhelm, Kommendör (4451. f. 68, 21-Ad/utanter.


Sida 93

80, (10) 12, tf. Westermark, Oscar Wilhelm [se nedan], 19.


Sida 93

81, (12) 14, tf. Stervlng, Lorentz Wilhelm Jönsson, Assistent [529], f. 91, 20.


Sida 98

[92-93] Kronberg, Nils Wilhelm. f. 83, 19.


Sida 106

Vakant, til. Funch, Frans Wilhelm [se ovan],


Sida 108

Schreber von Schreeb, Tor Gustaf Wilhelm, f.


Sida 112

Berglund. Knut Wilhelm. f. 57, 14. _ Andersson, Carl Jacob Victor, f. 58, 16.


Sida 125

Özlerdireklär' øc/z c/zef Zethølius, Fredrik Wilhelm, KNOlkl, RVO, RRS:t AO2kl, f. 56, 14.


Sida 134

Björck. Karl Anders Wilhelm, Undervisningsråd (1261. f. 88, 18 (adr. Stockholm).


Sida 135

Överdirektär och chef Wallén, Axel Wilhelm, Fil. D., KVO2kl, RNO, LLA, LIVA. f. 77, (07) 18.


Sida 143

spons, Jacob Wilhelm, Greve, Landssekreterare [479], f. 61, 21 (adr. Jönköping).


Sida 144

Svensson. Ernst Wilhelm. Lantbrukare, f. 80, 2, (adr Eskhult. Habo).


Sida 150

samuelsmn' Bengt Robert Wilhelm* Lokomo* Till tjänstemängnenpputgár lön enligt viss löneplang .. . ,


Sida 152

22, til. Norell, Gustaf Wilhelm [se nedan],


Sida 154

Registration Ekelund, Johan Erik Wilhelm, f. 62, 03.


Sida 173

Ödman, Johan Wilhelm, Rádman (5221,r. 71,


Sida 174

Ödman, Johan Wilhelm, Rádman [52z]. Vice krigsdomare, f. 71, (08) 15, Västmanlands reg. (1,600+100 kr.) Boêthlus,


Sida 175

(850 kr.) Ohlin. Elis Wilhelm. Landsfiskai [484], f. 67,


Sida 176

knstar Lkär. (700 kr.) Widell, Johan Wilhelm, Stadsfiskal [518], i.


Sida 186

Conradl. Nils Georg Wilhelm, Off Fr Sv SO. i.


Sida 188

Andre legaliønrsehreterarø, Wistrand, Tor Hugo Wilhelm, J. o. Fil. K., Attaché, RDDO, f. 95, ti. 22.


Sida 190

Liége. Tunström, Ernst Otto Wilhelm, RNO, RBLeop O, Off Bu Ig Ci O, RBLeoplhs O, f.


Sida 198

Bremen. Wendt, Johann Wilhelm, RVO,


Sida 198

Wiesbaden. Soehnlein-Pabst, Friedrich Wilhelm, f. 60, 12.


Sida 200

72, 12, tf. von Gerber, Carl Wilhelm [se nedan], 21.


Sida 206

Salina Cruz. von Dübeu, Edward Wilhelm, Frih., f. 65, 10.


Sida 212

V1535071511187- Göteborg. Forsberg, Fredrik Wilhelm Hälsingborg. Lundström, Robert Lloyd, f. RNO, RVO, Pers LSO2k1


Sida 212

Hälsingborg. Ingelsson, Carl Wilhelm, RN Stockholm. Ruben, Otto Moritz, RVO S:t OO, f. 61, 11. Pers LSO3k


Sida 212

06' [Comul Vicekønsuler. Hälsingborg. Bruzellus, Arvid Wilhelm, B0-Göteborg. Fallenius, Ivar Konstantin Was °°h Venezuelas KOH Engelbrekt, RNSzto O, f. 66,


Sida 212

so, 07. P°"'°"' Karlstad. Geijer, Herman Wilhelm, f. Generalkønml-


Sida 214

HÀlsingborg. Westrup, Curt Carl Gösta Wilhelm, f. 94, 20.


Sida 215

HÀlsingborg. Bruzellus, Arvid Wilhelm. Bolivias och Paraguays Konsul,


Sida 222

Åkerman, Carl Johan Wilhelm, Major [377],


Sida 229

Kaptenen ai Klercker, Achates Ernst Wilhelm, Kapten i Andra livgremreg., f. 81, 16.


Sida 238

al Klereker, Achates Ernst Wilhelm [292], f.


Sida 239

Majorna Lokrantz, Carl Wilhelm, Ov.löjtn. i arm., RSO, RVO, f. 53, 04.


Sida 241

Rosenquist al Åkershult, Axel Wilhelm, Adjut.


Sida 242

Österberg. Harry Hugo Wilhelm, f. 92, 17.


Sida 243

Ålund, Carl Wilhelm, f. 82, 22.


Sida 246

Gemzell.Sixten Fredrik Wilhelm. f. 75: (02) 14.


Sida 246

von Redllch. Axel Wilhelm, RSO, f. 69, 07.


Sida 258

Kaptenen Hellgren, Henrik Wilhelm, tif. Kasemø/l., Iusterare, RSO, f. 74, 08.


Sida 265

i Gruen, Fredrik Wilhelm, f. 99, 23.


Sida 267

Kaptenen Holmqvist, Carl Wilhelm, RSO, RPr ROO4kl,


Sida 268

von Porat, Johan Fredrik Olof Wilhelm, OV.löjtn. i arm., RSO, f. 56, 06.


Sida 269

Övcrste och t/zef Löwenborg, Fredrik Wilhelm, KSO2kl, KFinl VRO2kl, Off Ned ONO, f. 67, 19.


Sida 273

von Essen, Fritz Wilhelm, Frih.. RSO. RD D(). RFinl VROlkl, Ot IFrde PIp, Rlt Kr O, BMil


Sida 278

Hermelin, Philip Alfons Magnus Wilhelm, Frih., f. 93, 20.


Sida 281

Hök, Åke Karl Wilhelm, f. 89, 12.


Sida 281

Åkerman, Carl Johan Wilhelm, Major i arm., RSO, f. 54, 97.


Sida 283

Öhman, Nils Wilhelm, f. 85, 16.


Sida 284

Lindberg, Axel Julius Fredrik Wilhelm, Kapten [402], f. 76, 20.


Sida 285

von Heldeken, Gustaf Wilhelm, Löjtn. i reg.,


Sida 288

von Holst. Hans Wilhelm, M. L., Ba Llákare, Finl Fr K2kl. f. 79, 21.


Sida 288

Berg von Linde, Knut Axel Wilhelm, RVO,


Sida 288

Stål. Johan Carl Wilhelm. RSO, f. 77, 13.


Sida 288

Vult von Steyern, Nils Patrik Wilhelm, RSO,


Sida 290

Kaptenen Stjemstedt, Erik Carl Maria Wilhelm, Frih., RSO, f. 78, 10.


Sida 292

96, 20. , Jakobsson, Gustaf Ernst Wilhelm, f. 96, 19.


Sida 294

von Braun, Georg Gustaf Wilhelm, BMIIKQkl,


Sida 295

Lindberg, Axel Julius Fredrik Wilhelm, Art.stabsoff. Lärare vid Krigshögskolan. RSO,


Sida 299

Sehairström. Carl Wilhelm. f. 83, 17.


Sida 305

Åberg, Einar Gustaf Wilhelm, f. 90, 18.


Sida 305

l- Iaage, Georg Wilhelm, f. 98, 23.


Sida 308

at Ekenstam, Fredrik Wilhelm, RVO, f. 73,


Sida 310

von Holst, Hans Wilhelm [389] f. 77, 21.


Sida 313

von Heldeman, Per Reinhold Georg Wilhelm, KSO2k1, RBay Mf O lkl, Finl Fr K3kl, LKr VA,


Sida 314

Croneborg, Ulrick Edmund Wilhelm, KSOlkl.


Sida 314

von Knorrlng, Otto Wilhelm, RSO, RRS:t AO3k1, f. 63, 17 (l).


Sida 315

60, 10 (K. 4) Lindström, August Wilhelm, f. 58, 09 (K. 1).


Sida 318

Lindberg, Axel Julius Fredrik Wilhelm, Kapten 1402]. f. 76, 20, t' vapenløira.


Sida 327

f. 68, 19.* Rlben, Carl Fredrik Wilhelm, Chefför Sjö/örsws kommmzp., KSOZkl. RNO, KDDOlgr, KF:


Sida 327

LOS, f. 69, 16.* Peyron, Edvard Wilhelm, Che] för Marinsla-barnsmobiliseringsavd., RSO, St KOmm Gr GO, KDDO29r, KIt Kr O2k1, KNS:t


Sida 329

TOO4k1, f. 79, 08.* Osterman, Justus Wilhelm, Off Fr Sv SO, RD


Sida 331

f. 93, 17.* Bäckström, Johan Fredrik Wilhelm, f. 92, 17.* Simonsson, Tore Magnus, f. 93, 17.* Thorburn, Uno Alban, RVO,


Sida 331

(Marstrand), f. 87, 19.* Fârnström, Erik Wilhelm, f. 90, 19.


Sida 332

f. 98, 22.* Lundquist, Lars Erik Wilhelm, f. 98, 22.* Lindfeldt, Wilhelm, f. 98, 22.* Kuålenstierna, Bengt Erik Eriksson, f.


Sida 334

Kr0, f. 71, 19.* Ehlin, Gustaf Sigfrid Wilhelm, Stationsintendant, LOS, LMA, f. 83, 22.'


Sida 338

Södermanland, f. 83, 15.* Sund-blad, Erik Wilhelm, RRS:t St O3kl, f. 85,


Sida 338

99.* Ripa, Ivar Wilhelm, Reservlöjtn., f. 66, 00.


Sida 339

Reservlöjtn., f. 85, 18.* Ryhr, John Wilhelm, Reservlöjtn., f. 90, 18.* Johannison, Bror Carl Henrik, Reservlöjtn., f.


Sida 339

Reservlöjtn., f. 89, 18.* Granath, Olof Wilhelm, Reservlöjtn., f. 86,


Sida 339

16.* Dalman, Otto Hugo Wilhelm, Reservlöjtn., f.


Sida 339

f. 90, 16.* Ehrenpohl, Karl Sixten Wilhelm, Reservlöjtn.,


Sida 340

f. 97, 19 (fänrik).* Petersson, Carl Wilhelm, Navigskolförestándare 1822]. f. 68, 99.


Sida 340

Jarl. f. 92, 22.* Hacklou, Alfred Wilhelm J:son, Reservlöjtn.,


Sida 340

21.* Nordqvist, Ernst Wilhelm, Reservlöjtn., f. 90,


Sida 341

Kungl. Flottans reserv. [455-456] Spendrup, Axel Wilhelm, Reservunderlöjtn.,


Sida 344

f. 84, 18.1' Norlin, John Hugo Wilhelm, f. 85: 18.1' Åström, Jakob Hjalmar, Adfut. i chefens för Knslartilleriøt stab f.


Sida 344

lkl. f. 72, 01." Brogren, Olof Wilhelm, RSO, f. 72, 03.* Ekström, Erik Gustaf Joel, RSO, f. 74, 05.* Peterson,


Sida 346

94: 18.* Lundgren, Karl Wilhelm, f. 96, 18.* Baarsen, Folke, f. 97, 18.1-Muhr, Torsten Karl Viktor, f. 95,


Sida 352

Åman, Erik Wilhelm, J. K., f. 84, 22, av 1:a lñnøgr.


Sida 354

Lunds-sekreterare och cite/f Fahlorantz, Martin Wilhelm, RNO, f. 59, 06.


Sida 355

Lands/åamremre ot/L c/:ef Landén, Otto Wilhelm, KVO2kl, RNO, f. 63, (06) 15, til.: t/f. Johanson, Carl Fredrik [se nedan],


Sida 357

Länsstyrelserna. [478-479] Petersén, Hugo Peter Wilhelm, v. Hhövd., RVO, f. 64, 04.


Sida 358

Laøzdskaøzzrerare øc/ø r/zef Lange, Georg Wilhelm, RVO, f. 70, 21.


Sida 359

al Ekenstam, Hampus Wilhelm [se nedan),


Sida 396

Vakant, til. Ismark, Axel Wilhelm [se nodan]. 21.


Sida 400

Handels- och /âølitiborgmastare Lamborg, Peter Fredrik Wilhelm, KVO2k1.


Sida 401

Palmgren. Peter Erik Wilhelm, J. K., Vice auditör, f. 81, 18.


Sida 402

Borgmästaren Llnnell, Nils Tove Wilhelm. K., RVO, f.


Sida 406

Kellgren, .Karl Axel Wilhelm, J. o. Fil. K., fd. Auditör, f. 87, (17) 20, tillika Stadsnotarie o.


Sida 407

Åberg. Carl Wilhelm. f. 69: 16.


Sida 413

Kronobergs och Skaraborgs län.) Norgren, August Wilhelm, f. 65, 18 (adr.


Sida 415

516011110", Gotthilf Johan Wilhelm, M. L., f.


Sida 423

Piteå. Schildt, Ernst Wilhelm, M. L.,


Sida 431

Örn, Carl Elis Wilhelm. M. L., Fältläkarstipendiat [426], f. 94, 22, Andre iinderldkare vid d:o.


Sida 434

(Adr. Barkâkra.) Lindahl, Ernst Wilhelm, M. L., Överläkare, RNO, f. 64, (04) 18.


Sida 438

Stéenholl, Gotthilf Johan Wilhelm, Första promläkare [534]. f. 59, 20.


Sida 439

Kontrollârar. Oldenburg, Gustaf Wilhelm, tf.


Sida 441

71, 20, tf. Falk, Ivar Georg Wilhelm, Kontrollör [se nedan], 21.


Sida 441

f. 70, 18, tf. Sundewall, Gustav Wilhelm, Förste postexpeditör [570],


Sida 443

Pøstmástare. Schéle, Sven Fredrik Wilhelm, , f_66, 18_ . Herrljunga Postmästare. Stenstrand, Carl Gustaf, f. 70, 19.


Sida 444

Postmástare. Vakant, tf. Svenson, Axel Wilhelm [572], f. 66, (12) 20.


Sida 446

Postmästare. Vakant, ti. Oldenburg, Gustaf Wilhelm, Kontrollör [560], f.


Sida 449

Pøstmästare, Bergman, Nils Wilhelm. f. 72, (12) 15.


Sida 451

Postmristare. Vakant, if. Malmström, Knut Wilhelm [572], f. 68, 20.


Sida 451

Hedemora Postmästare. Sköld, Anders Wilhelm, f. 57, 05.


Sida 453

Kalix Malmström, Knut Wilhelm (5701,


Sida 454

Ingeniårs- Holberg, Axel Wilhelm, f. 90, assistenter. 20.


Sida 454

Avdelningen/ör. Engwall, Gustaf Wilhelm, f. . 81, 20.


Sida 456

Schön. Torsten Erik Wilhelm, f. 90, 20.


Sida 458

Te Lkom- Persson, Albert Wilhelm, Tølkøm- Nordmark, Carl Axel, RVO, missaris 1 B. f. 78, 22. mzssarie 1


Sida 460

Emi_ Tel Jram- _ Ekåtånd, Oscar Wilhelm, f. 72, missarie 5. lia, f. 83, 16. Huang 2' ' Filialstation: Tullgarn.


Sida 460

T"'_i"""1. Luxájgrmyâamâmhth Fred' TøLkoøn- Rundblad, David Wilhelm, m SSMe 5' n a' ' ' ' missarie 1 A. tf. Trafikdirektör


Sida 461

Ivar Augus LRVO, Tekkom. Ferré, Oskar Wilhelm, f. 68, missade I 3_ f_ 73, 20_ missade 2. 20.


Sida 462

64, 20. Tdkom_ Ifontrollör. Haêlåelléo Karl Wilhelm, f. missa", Västerås.


Sida 463

V,-//,e/,,l,-,,a_ Johaönsgg, Axel Gustaf Johan Wilhelm, f. Tel Jeøm-I Hoçpcâáânâ, Maria Elisabeth, Roånhanybarl Ola, f. 89:. 20


Sida 467

Örebro (I). Ekman, Nils Wilhelm, Stat.irtsp." f. 75, 21.


Sida 477

Nässjö (I). Rylander, Seth Erik Wilhelm, Stamnsp., f. 75, 19.


Sida 481

Sáderhamndll). Hultman, Gottfrid Wilhelm, Statinsp., f. 65, (12) 13.


Sida 485

(adr. Tomteboda). _ Rettig, Robert Carl Wilhelm, Civilingenjör,


Sida 489

f. 79, Ahlström, Nils Adolf Fredrik Wilhelm, f. 79, 1G.


Sida 490

Öhnell, Karl Gustaf Wilhelm, f. 84, 22.


Sida 495

von Oelrelch, Carl Axel Wilhelm. Hovrättsrád [70]. f. 65, 07 (i egenskap av Statens ombud).


Sida 499

Gustaf, tig. i Gøneraltullxn, Almgren, Hugo Wilhelm, f. 87, 22.


Sida 500

Tull/förvaltare Nilsson, Nils Wilhelm, RVO, (kl. 2). f. 54, 05.


Sida 503

Kammarskriv. Håkanson, Frans Wilhelm, f.


Sida 504

Tullfârvaltare Torén, Magnus Wilhelm, (kl. 1A). RVO, f. 59, 16.


Sida 504

Tull/ärvaltare Sundberg, Gustaf Wilhelm, f. (kl. 2). 66, 19.


Sida 510

Vakant. Kyrkoh, if. Gyberg, Eric Wilhelm [se nedan], 21.


Sida 514

Östlund, Johannes Wilhelm, Ständig adjunkt,


Sida 516

Biskop Personne, John Wilhelm, T. 0. Fil. D., Kmstk NO, f. 49, 10.


Sida 518

Vakant, Kyrkolu, tf. Ramfelt, Gustaf Wilhelm,


Sida 521

MzÄs Ier/tult. (Kalm. l.) Myhrman, David Wilhelm, Fil. D., Kyrkøh.,


Sida 540

Åström, Fredrik Wilhelm, Kommin. s' Vika,


Sida 548

(12) 19, v. Pastor: Lindell, Frans Wilhelm [senedan],20 (adr.Kvarnby).


Sida 552

ø. Östraby. (Malm. I.) Rundgren, John Wilhelm, Kyrkoh., f. 69, 13


Sida 555

Schultz, Karl David Detlef Viktor Wilhelm, Ständig adjunkt, f. 72, 20 (adr. Ängelholm).


Sida 563

Knäred. _ Helldén, Jacob Wilhelm, Kyrkoh., f. 63, 10


Sida 588

von Sydow, Carl Wilhelm, Fil. D., LLHS, f.


Sida 596

21, i järnøls mannfakturering, Nilsson, Sixten Orvar Wilhelm, Civilingenjör, f. 85, 22, i gjuteriteknik.


Sida 623

åkermark, John Wilhelm, Fil. K., f. 61, 02, i modersmålet, historia o. kristendom.


Sida 637

Kopparbergs län, Svedberg, Arvid Wilhelm, f. 65, tf. (12) 22, Avesta.


Sida 665

de Neergaard, Johan Wilhelm. f. 79, ti. (17) 20.


Sida 667

Åderman, Karl Wilhelm, RNO, f. 73, (11)17, i twzterindrlára.


Sida 686

distrikt (adr. Umeå). ' Bergstedt, Magnus Wilhelm, f. 62, (09) 19, i Umeå d:o (adr. Umeå).


Sida 687

Chef Hult, Gustaf Carl Wilhelm",Öv.löjtn., Avd.chei vid Genstabens topograiiska avd. [292], f.


Sida 690

von Heldeman, Magnus Wilhelm, Lotsläitnant,


Sida 700

9. Tegnér, Esaias Henrik Wilhelm, Prof.


Sida 701

samfund m. m. [829] Dahlgren, Erik Wilhelm, fd. Riksbibliotekarie [938], Akad:s nuv. Vic: pnses, f. 48, 00.


Sida 702

samfund m. m. Sjögren, Karl Johan Wilhelm, fd. Justitieråd [75], f. 66, 22.


Sida 708

al Petersons, Knut Hjalmar Wilhelm, fd.


Sida 717

09, tf. Ehlin, Gustaf Sigfrid Wilhelm, Förste marinintendent [448], f. 83, 18.


Sida 719

von Heideman, Per Reinhold Georg Wilhelm, Överste [43I], Akads nuv. Sekreterare, f. Westerlund, Ernst Otto Theodor, fd. Fördeln.läkare [963],


Sida 719

samfund m. m. [850] Quennerstedt, August Wilhelm, Prof. emer.


Sida 722

f. 59, 19. _ Hök, Christoffer Wilhelm, Direktör [974], f.


Sida 737

von Sydow, Carl Wilhelm, Docent [718], f.


Sida 738

(Adr. Stockholm 50.) Palmaar, Knut Wilhelm, Prof. [723], f. 68, 00.


Sida 743

Schreber von Schreeb, Tor Gustaf Wilhelm, Bokhállare LI00], f. 82, 19.


Sida 745

' Odelberg, Oscar Wilhelm, BruksÀgare [957],


Sida 748

Stiernstedt, Erik Carl Maria Wilhelm, Frih., Kapten [392], f. 78, 18.


Sida 748

f. 62: 89. i, Hellsten, Fredrik Wilhelm, Syssloman [976],'


Sida 807

ll "lg H. K. H. August Wilhelm, förutv. Prins av Preussen. 11 79/5.


Sida 813

von Hammersteln-Gesmold, Hans Emil Otto Ilgiedrich Wilhelm, Frih., Tysk Gen.maj0r, Hansen, Ole. Norsk Gen.löjtn., LKr VA. 03.


Sida 813

von Arnim, Volkmar Otto Wilhelm, Preussisk fd. Amiral, 93.


Sida 815

von Heideman, Per Reinhold Georg Wilhelm, Överste [43I], f. 52, 13 G/e.


Sida 819

von Heuduck, Konrad Friedrich Wilhelm, Preussisk fd Gen.Iöjtn., 04.


Sida 819

Heye.Maximilian Heinrich Friedrich Wilhelm.


Sida 822

von sanden, Carl Otto Max Wilhelm, Frih., Preussisk fd. Gen.major, 08.


Sida 822

von Schack, Ludwig Amadeus Wilhelm, Preussisk fd. Overste, 01.


Sida 823

von Uslar-Gleichen, Ernst Wilhelm, Frih., Preussisk fd Ov.löjtn., 08.


Sida 823

von Xylander, Oscar Georg Wilhelm, Ritter, Bayersk fd. General, 04.


Sida 824

hroj. f. 80, 22, Backman.Seth Georg Wilhelm. Ömlöjtn. [329],


Sida 825

Berg von Linde. Albrecht Wilhelm, fd. Major.


Sida 827

Gustaf Hjalmar, Major Dahlberg, Carl Assar Wilhelm, Kapten [346],


Sida 828

Major [328], f. von Essen, Fritz Wilhelm, Frih., Ryttm. (3661,


Sida 834

von Knorring, Otto Wilhelm, Överste [431].


Sida 835

Lindberg, Axel Julius Fredrik Wilhelm, Kapten [402], f. 76, 19.


Sida 836

f. 59, 02. A Lokrantz, Carl Wilhelm, Öv.1öjtn. [309], f. 53,


Sida 839

von Porat, Johan Fredrik Olof Wilhelm, ÖV.löjtn. [349], f. 56, 01.


Sida 840

von Redlich, Axel Wilhelm, Kapten [3r9], f.


Sida 843

Stiernstedt, Erik Carl Maria Wilhelm, Frih., Kapten [392], f. 78, 20.


Sida 845

Vult von Steyern, Nils Patrik Wilhelm, Major [390], f. 70, 13.


Sida 846

Åkerman, Carl Johan Wilhelm, Major [377],


Sida 847

Örn, Gustaf Wilhelm, fd. Ryttm., f. 56, 98.


Sida 852

von Gilltllngen-Sehlepegrell, Friedrich Wilhelm, Frih., Württembergsk fd. Major, 14.


Sida 852

von Haxthausen, Carl Wilhelm, Tysk Komm.kapten, 09.


Sida 857

von Rumohr, Henning Ulrich Wilhelm, Preussisk td. Ov.löjtn., 95.


Sida 857

von Schleichar, Otto Oscar Friedrich Wilhelm.


Sida 858

Steuer, Joseph Carl Friedrich Wilhelm, Preussisk fd. Kapten. 11.


Sida 859

von Sydow, Bernhard Andreas Wilhelm, Preiissisk fd. Gen Jnajor, 98.


Sida 862

von der Linde, Friedrich Wilhelm, Tysk Löjtn., 19


Sida 864

von Wodtke, Heinrich Anton Wilhelm, Preussisk fd, Major. 03.


Sida 864

Thümmel, Ernst August Friedrich Wilhelm.


Sida 871

Rustad, Fredrik Frantz Mikael Wilhelm, Chei för Norska Hovet, tjg. Hovmarskalk, RVO,


Sida 872

[938] Dahlgren, Erik Wilhelm, Fil. D., fd. Riksbibliotekarie, RVO. Off Fr HL, RNS:t O0, Off Frde VIp,


Sida 873

von Krusenstjerna, Adolf Wilhelm. J. K., fd.


Sida 878

al Petersons, Knut Hjalmar Wilhelm, fd.


Sida 887

Berg von Linde, Albrecht Wilhelm, fd. Major [920], f. 45, 21.


Sida 903

von Oelreleh, Carl Axel Wilhelm, Hovrättsråd [70], f. 65, ll.


Sida 906

fd. Ban-Schenström, Birger Wilhelm, v. Hhövd., fd.


Sida 907

Nordstiärneorden. [950] Skytte, Göran Wilhelm, fd. Borgmästare [972],


Sida 909

rörngren, Thorsten Wilhelm, Hovintendent [4r], Id. Kanslist vid KMO, f. 71, 21.


Sida 909

Erik Wilhelm, Overste Söderqvist, Olof Elias, Lektor [730], f. 67,22.


Sida 910

von Unge, Bror Hugo Wilhelm, fd. Lasläkare [972], f. 49, 95.


Sida 920

von Kleist-Tychow, Friedrich Wilhelm, Greve.


Sida 928

Munthe, Carl David Ludvig Wilhelm W:s0n, fd. Gen.löjtn. [911], f. 49, 05 3/11.


Sida 929

von Krusenstjerna, Adolf Wilhelm, fd. Kanslirád [040]. f. 51, 14 3°/9. , Lilllekvist, Johan Fredrik, Byggnadsråd [r05],


Sida 932

von Passow, Friedrich Wilhelm, Mecklenburg-Schwerinsk Överjägmästare, 95.


Sida 934

von Unge, Bror Hugo Wilhelm, M. D., fd.


Sida 940

von Bestelmeyer, Georg Julius Wilhelm, Chef för Medicinalavdelningen i Bayerska Krigsministeriet, 00.


Sida 948

Struck, Rudolf Julius Carl Wilhelm, Preussiskt Overbyggnadsråd, 13.


Sida 948

von Sieglin, Ernst Wilhelm, Württembergskt Geh.hovrád, 13.


Sida 949

' Thierne, Clemens Wilhelm, Sachsiskt Gehn hovräd, 13.


Sida 952

t. ÖU, 15. ' Andersson, Gunnar Wilhelm, Direktör i Stockholm. f. 89: 22.


Sida 954

50: 20-Berg von Linde, Knut Axel Wilhelm, Kapten [3901, f. 83, 20.


Sida 959

å Täckhammar, f. Bökman, Lauritz Carl Wilhelm, Kronofogde (4771. t. 53, 11.


Sida 962

Dahlberg. Carl Assar Wilhelm, Kapten [346],


Sida 964

a! Ekenstam, Fredrik Wilhelm, Major [424],


Sida 969

von Gerber, Carl Wilhelm, tf. Konsul [248],


Sida 978

lhrlelt, Sven Fredrik Wilhelm N:s0n, Notarie (701, f. 59, 12.


Sida 989

av Kungl. Vasaorden. 1976] Ljungberg, Gustaf Wilhelm, Direktör istockholm. f. 67, 18.


Sida 999

al Petersons, Knut Hjalmar Wilhelm, fd.


Sida 1 003

K., fd. Lärom-Ruudblad, David Wilhelm, tf. Trafikdirektör [580], f. 64, 12.


Sida 1 008

Stiernstedt, Erik Carl Maria Wilhelm, Kapten [392]. f. 78, 22.


Sida 1 009

Carl Wilhelm, Kronofogde [475], f. Erik Vilhelm, fd. Kronofogde, f. 40, Sundberg, Fredrik Alfred, Fil.


Sida 1 010

Svensson. Carl Gustaf Wilhelm, Grosshandl.


Sida 1 011

Kungl. Vasaorden. [976] Sällström, Gustaf Fredrik Wilhelm, Ingenjör i Stockholm. f. 59, 16.


Sida 1 013

av Kungl. Vasaorden. [976] Tigerhielm, Fredrik Wilhelm, mästare, f. 41, 83.


Sida 1 015

f. 61, 06. ' Wallberg, Alfred Wilhelm, Fabriksidkare [950], N f. 52, 94.


Sida 1 020

Åkerman, Axel Wilhelm, Direktör i Stockholm, Sekret. i Friv. automobilkáren, f. 83, 20.


Sida 1 020

Ödman, Johan Wilhelm, Rådman [522], f. 71,


Sida 1 021

Österlund, Alfred Otto Wilhelm, Direktöri Malmö, f. 76, 15.


Sida 1 034

Hasse. Carl Heinrich Wilhelm, Tysk Sekret.,


Sida 1 035

Kautz, Matthias Rudolf Friedrich Wilhelm, Preussisk Polistjänsteman, 09.


Sida 1 041

80. p von Perponeher-Sedlnltzky, Alexander Georg Wilhelm, Greve, Preussisk td. Ryttm., 00.


Sida 1 044

Rustad, Fredrik Frantz Mikael Wilhelm, Chef för Norska Hovet, Kmstk NO, 84.


Sida 1 045

.Schollwer, Gustav Wilhelm, Preussisk fd. Stalll mästare, 75.


Sida 1 046

stratmann, Emil Friedrich Wilhelm, Geh.hovråd i Tyska Utrikesministeriet, 95.


Sida 1 053

von Mantey, Eberhard Friedrich Wilhelm, Tysk Konteramiral, 90.


Sida 1 053

von Llndequist, Olof Carl Wilhelm, Preussisk Overjägmästare, 99.


Sida 1 056

gwernicke, Max Karl Edward Wilhelm, Tysk Polislöjtn., 08.


Sida 1 076

lmgren. Carl Gunno Wilhelm, Kronofogde [488], Ordförande, f. 53, 07.


Sida 1 090

Pleijel. Carl Gerhard Wilhelm, f. 66, (11)20, Enhörningen (1694).


Sida 1 090

Erikson. Johan August Wilhelm, f. 58, 05, Ålvkarleä (1902).


Sida 1 095

Palm. Erik Johan Wilhelm, f. 77, 21, Ramsele (1911).


Sida 1 096

myndigheter tillsatt styrelse. Se-Pleijel, Carl Gerhard Wilhelm, [105 1], Sekreterare, f. 66.


Sida 1 106

von)Sydow, Carl Wilhelm, Docent [7x8], f. 78, ,_0-Sekreterare.


Sida 1 118

Thyrén, johan Carl Wilhelm, Prof. [718], K. M:ts ombud, f. 61.


Sida 1 123

i Lundgren, Ernst Wilhelm, Redaktör o. Ansvaf rig utgivare, f. 91, 20, lslröm, Bengt Birger, Redaktiønssekreterare, f.


Sida 1 123

Beronius. Erik Victor Wilhelm [se nedan], Huvudredaktör o. Ansvarig utgivare, f. 90,


Sida 1 129

f. 73, 18_ Lamberg, Peter Fredrik Wilhelm. Borgmästare [5I6], Vice ordförande, f. 57, 19.


Sida 1 134

Åhlén, Fredrik Wilhelm, Kassör, f. 80, 16.


Sida 1 151

Disponent [976], i Linnell, Nils Tove Wilhelm, Borgmästare [se Vice ordförande 0. Verkst. direktör, f. 72, 07.


Sida 1 160

Lettström. Harald Wilhelm [950]. Direktör vid huvudkontoret 16, f. 77, 13.


Sida 1 165

Maachel, Didrik John Wilhelm, f. 62, 13.