Sveriges statskalender - 1928

Uppgifter reserverade för medlemmar i Premium

Nå hela Geneanets bibliotek: gamla böcker, monografier, gamla tidningar etc. Fler än 3 miljoner personer indexerade, en guldgruva som du inte ska missa för att berika din släktforskning.
Från 4,13 US$ per månad

Sveriges statskalender - 1928

Sveriges statskalender - 1928

Källa : FamilySearch

Sveriges statskalender - 1928

Sveriges statskalender - 1928

Källa : FamilySearch

Resultat : BERGMAN


Sida 77

Bergman, Gustaf Emanuel Gzson, J. K., f. 76, (16) 17.


Sida 90

Bergman, Axel Otto Alfred, Kapten [446] f.


Sida 109

Bergman, Gustaf Adolf, f. 82, 20.


Sida 125

Bergman, Eric Josef, J. K., f. 00, 25.


Sida 144

Bergman, Johan, Lektor [742 b], f. 64, 25


Sida 229

Bergman, Oscar William, KSOIkl, RNO, KIt S11MLO, TOO3kl, LKr VA, f. 60, 19.


Sida 248

Bergman, Carl Gustaf, f. 91, 22.


Sida 284

Bergman, John Gustaf Gilbert, f. 05, 26.


Sida 290

Bergman, Nils Gustaf Laurentius, Regkvvt., f.


Sida 291

Bergman, Alarik Astrup Gzson, f. 00, 26.


Sida 294

Bergman, Per Bertil Nicolai, f. 96, 21.


Sida 296

Bergman, Carl Gustaf [616j, Reservkapten, f.


Sida 297

Bergman, Nils Gustaf, Förste sta Lskriv. [599]


Sida 299

Bergman, Gunnar Gustaf Wilhelm, f. 04, 28.


Sida 306

Bergman, Rolf Kjerulf, M. D., f. 97, 25.


Sida 306

Bergman, John Harald, M. L., RVO, f. 62,


Sida 309

Bergman, David Napoleon Petrus, Distr.ve> terinär [794], f. 85, 13.


Sida 309

Bergman, Ralf Mikael Karl, Distnveterinär [794] f. 90, 16.


Sida 319

Bergman, Sven Johan Magnus, f. 58, 26.


Sida 328

Bergman, Per Hilding, Tandläkare, f. 86, 14.


Sida 334

Bergman, Axel Otto Alfred, zylgr.z' Marin' färv., Lärare vid Sjökrigsskolan, RSOI


Sida 337

Bergman, Bill, f. 04, 27.


Sida 352

von Schinkel, Axel Ferdinand Bergman, KVO


Sida 353

Bergman, Arne Kjerulf, f. 03, 27.* Hjelm, Erik Gustaf, f. 04, 27.?


Sida 354

Bergman, Axel Otto Alfred, Kapten [446] f.


Sida 368

Bergman, Rudolf Achates, v. Hhövd., RVO,


Sida 369

Bergman, Axel Fredrik, f. 62, (00) 17, Lyr/éeby a K-ø(adr. Lyckeby).


Sida 383

Bergman, Simon Petrus, f. 79, (15) 17, 277., tf. Bergman, Oscar Gideon [se ovanl, 27, Sdárå


Sida 383

Bergman, Oscar Gideon [se nedanl f. 84, (16) 17, ef. Dahlsjö, Anders, f. 95, 27, [n­


Sida 406

Bergman, David, f. 82, 12.


Sida 420

Bergman, Victor, f. 83, 22.


Sida 436

Bergman, Sven Teodor [se nedan] Sekreterare,


Sida 458

Bergman, Kjell Johan Cornelius, M. L., f. 75,


Sida 465

Bergman, Per Gustaf, M. D., RNO, f. 74, 08.


Sida 485

Bergman, Nils Wilhelm, f. 72, 26.


Sida 490

Bergman, Carl Axel, Civilingenjör, f. 75, 07.


Sida 492

Bergman, Erik Einar, f. 88, 27.


Sida 511

Bergman, Nils Gustaf, Löjtn. [411] F.stat.­ skriv., f. 84, (16) 22.


Sida 524

Bergman, Carl Gustaf [411], f. 81, 21.


Sida 531

Bergman, Gustaf Otto, f. 72, (14) 18.


Sida 598

Bergman, August, lxj/rkø/z., f. 50, 00 (adr.


Sida 608

Bergman, Erik Henrik Fredrik, T. K., Stän­ dzgr zzafzmkt, f. 86, 25.


Sida 610

Bergman, Johannes August, Agrønøøn, f. 92,


Sida 619

Bergman, Carl Gunnar, D., LLHS, f. 81,


Sida 634

Bergman, Per Olof Johan Nestor, Syss/Þman,


Sida 662

Bergman, Nils Gösta, Fil. D., f. 94, 22, i vzodersmålet o. tyska.


Sida 662

Bergman, Axel Henrik Emanuel, Fil. K., RVO,


Sida 666

Bergman, Johan, Fil. D., RNO, RIt Kr O, f.


Sida 668

Bergman, Gustaf Julius, Fil. K., f. 65, (03)


Sida 693

Bergman, Per Evald, f. 72, (14) 27, Pär/äl­ vens dm (adr. Jokkmokk).


Sida 694

Bergman, Klas Axel, f. 85, 18, Aøjrlplog revir (adr. Arjeplog).


Sida 703

Bergman, Frans Fredrik Achates, e. Jägmäst.,


Sida 715

Bergman, Daniel Napoleon Petrus, Batveteri­ när [4281 f. 85, 10, Bålsta d.'o.


Sida 716

Bergman, Ralph Mikael Karl, Batveterinär __[428], 90,.(20) 23, [Kisa dso.


Sida 724

Bergman, Nestor Amos Tycho, RNO, RVO, t. 68, (16) 20.


Sida 727

Bergman, Karl Fabian, f. 80, 20, Borlänge


Sida 741

Bergman, Carl August, Grosshandl. [976] Vice ordförande, f. 61, 24.


Sida 764

Bergman, Oscar William, Gen.major [281] f.


Sida 769

Bergman, Gustaf Konstantin, Verkställande direktör för Centrallaboratoriet i Hälsing­ fors, f. 82, 24.


Sida 783

Bergman, Carl Gunnar, Prof. [718] f.81, 18.


Sida 788

Bergman, Signe Wilhelmina Ulrika, f. 69, 07.


Sida 859

Bergman, Oscar William, Gemmajor [281] f.


Sida 874

Bergman, Sven, Kapten [331] f. 72, 17.


Sida 874

Bergman, Axel Otto Alfred, Kapten [446] f.


Sida 893

von Schinkel, Axel Ferdinand Bergman, Överste [461] f. 66, 10.


Sida 947

Bergman, Nestor Amos Tycho, Överlantmä­ tare [804] f. 68, 25.


Sida 947

Bergman, Oscar William, Genmajor [281] f.


Sida 948

Bergman, Per Gustaf, Järmnläkare [556J, f. 74, 16


Sida 970

von Schinkel, Axel Ferdinand Bergman, Överste [461] f. 66', 18.


Sida 1 007

von Schinkel, Axel Ferdinand Bergman, Över­ ste [461], f. 66, 23 3/12.


Sida 1 030

Bergman, Albert Edvard, Disponenti Ronneby,


Sida 1 030

Bergman, Axel Otto Alfred, Kapten [446] f.


Sida 1 030

Bergman, Carl August, Grosshandl. i Göte­ borg, f. 61, 20.


Sida 1 031

Bergman, Torsten, tf. Förste fartygsinspektör [8I5], f. 77, 26.


Sida 1 031

Bergman, John Harald, Regläkare [427], 62,


Sida 1 031

Bergman, Nestor Amos Tycho, Överlantmätare [804] f. 68, 20.


Sida 1 031

Bergman, Rudolf Achates, Kronofogde [48I],


Sida 1 031

Bergman, Per Herman, Konstgjutare [950] f.


Sida 1 034

Bergman, Axel Henrik Emanuel, adjunkt [739 a), f. 66, 25.


Sida 1 162

Bergman, Gustaf Emanuel Gsony Andre kans_ Centralstyrelsens verkställande utskott. ' lisekret [67] Sekreterare f 76_ 07


Sida 1 178

Bergman, Per, f. 82, 20.


Sida 1 220

Bergman, Ivar Anton Gustaf, f. 83, 27.